Ulf-avtals logga.

Årets första Nationell ULF Bazar

Årets första Nationell ULF Bazar gav inblick i dialogen med Utbildningsdepartementet, som nu haft några månader på sig att ta ställning till förslaget om ett nationellt ULF-avtal med finansiering 10 år framåt. Noderna samlades sedan för att byta erfarenheter av den gemensamma forskningsmiljön – ett kärt barn i många skepnader.

Första talare ut på Nationell ULF Bazar den 8 februari var Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet och ledamot i ULF-S. Han informerade om vad som hänt i dialogen med regeringen sedan överlämnandet av förslaget till nationellt ULF-avtal i somras. Efter regelbundna påstötningar fortsätter samtalet i mindre format, där Hans Adolfsson och SKR:s Monica Sonde kommer att träffa statssekreteraren senare i februari.

- Departementet är positiva till forskning i samverkan och frågan är inte hur verksamheten ska organiseras. Däremot får vi se hur de vill att finansieringen ska se ut, och där behöver vi ha en plan B. Vi hoppas i första hand på att staten undertecknar avtalet och ger positiva signaler i höstens propositioner, men ULF hänger inte på det. Vi jobbar på med övertygelse.

Gruppdiskussionerna fördes nodvis och kretsade kring gemensamma forskningsmiljöer - de som möjliggör regelbundna samtal även när forskningsprojekt inte pågår. Just nu finns cirka 70 olika forskningsmiljöer inom ULF-verksamheten, enligt den inventering som gjordes i höstas. Utöver dessa miljöer finns dryga hundratalet arenor som forskningscirklar, nätverk och workshops m.m. Mötesplatser är en väsentlig del av ULF:s infrastruktur. I förhållande till ULF-avtalets intentioner har miljöerna förstås styrkor och svagheter, vilket uppmärksammades i diskussionerna på Nationell ULF Bazar.

Övriga informationspunkter:

  • Nomineringar till ULF:s styr- och ledningsgrupper, där Ifous tillsätter huvudmannarepresentanter och SUHF lärosätesrepresentanter.
  • Inrättandet av ett nationellt ULF-kansli och dess uppgift.
  • Kommunikation: Kommunikationsmål och framtida samarbeten med andra myndigheter om en gemensam databas för publikationer och vetenskapliga artiklar.
  • Det Nationella professionsprogrammet, en potentiell kraftkälla som utvecklas parallellt med ULF.
  • ULF får synlighet internationellt genom medverkan på OECD och EU-möte i Bryssel