Ulf-avtals logga.

Projekt och publikationer

Inom ULF pågår en stor mängd aktiviteter och forskning i samverkan. I de sökbara dokumenten nedan listas forskningsprojekt och publikationer under perioden 2017-2023.

ULF Forskningsprojekt 2017-2023 Excel, 277 kB.
Forskningsprojekt som finansierats helt eller delvis av ULF-medel under perioden 2017-2023. I dokumentet finns möjlighet att filtrera och kategorisera materialet bland annat utifrån skolform och ämne. Listan uppdaterades januari 2024.

ULF Publikationer 2017-2023 Excel, 82 kB.
Skriftliga publikationer, såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga. Listan är sorterad enligt bl.a. titel, författare och medverkande huvudman respektive lärosäte.