Ulf-avtals logga.

Kontakt

Nodansvariga

Göteborgs-noden: Michael Hansen

Karlstad-noden: Yvonne Liljekvist

Umeå-noden: Ola J Lindberg

Uppsala-noden: Anna Brunner Cederlund

Nationell operativ samordning

Elisabet Nihlfors, ordförande

Karin Hermansson, vice ordförande, Ifous

Presskontakter

Emma Kreü, Ifous
073-513 07 36

Linda Morgan, Göteborgs universitet
076-618 10 08

Maria Nilsson, Karlstads universitet
076-140 56 81

Marie Oskarsson, Umeå universitet
090-786 69 47

Andrea Dahlkild, Uppsala universitet
072 999 91 74