Ulf-avtals logga.

Dokumentation

signaturbild

Förslag till nationellt ULF-avtal 2025-2034

Utvärdering av avtalsprocessen 2022-2023

Verksamhetsberättelser

2023

2022

Slutrapportering av försöksverksamheten ULF 2017-2021

Delrapporter

Återrapportering till regeringen om försöksverksamhetens fjärde verksamhetsår 2020:

Återrapportering till regeringen om försöksverksamhetens tredje verksamhetsår 2019:

Återrapportering till regeringen om försöksverksamhetens andra verksamhetsår 2018:

Återrapportering till regeringen om försöksverksamhetens första verksamhetsår 2017:

Styrande dokument

Ytterligare några centrala dokument som tillsammans tecknar en bild av vad som hänt sedan 2015, då ansökan om ett nationellt skolforskningsavtal lämnades till regeringen.

Spaningar

Nedan följer ett antal "spaningar" eller nulägesbeskrivningar av områden som har betydelse för ULF-verksamheten. Dessa är arbetsmaterial som tagits fram för den Nationella samordningsgruppens arbete.

ULF Spaning 1 Pdf, 752 kB. ger en tillbakablick på vad olika instanser sagt om praktiknära forskning.

ULF Spaning 2 Pdf, 524 kB. innehåller nedslag rörande finansiering av praktiknära forskning.

ULF Spaning 3 Pdf, 508 kB. innehåller olika aktörers inspel till forskningspropositionen 2020.

ULF Spaning 4 Pdf, 458 kB. är en kartläggning av befintlig försöksverksamhet rörande ställningstaganden om regioner, roller och resurser.

ULF Spaning 5 Pdf, 1 MB. ger bakgrundsmaterial till förslag kring olika typer av kombinationstjänster.

ULF Spaning 6 Pdf, 528 kB. är en sammanställning av olika etiska frågor och dilemman som uppmärksammats inom försöksverksamheten.

ULF Spaning 7 Pdf, 414 kB. är en sammanställning av olika sätt att publicera, sprida och dela med sig av kunskaper.

ULF Spaning 8 Pdf, 273 kB. är en sammanställning av inspel till regeringens forskningspolitik hösten 2023.

ULF Spaning 9 Pdf, 322 kB. är en nulägesbeskrivning av delar av ULF-verksamheten (december 2023).