Uppdrag som koordinator för forskarskolan ROCIT

2021-10-11

Forskning om samverkan i lärarutbildning ROCIT är en forskarskola i samverkan mellan Gävle högskola, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet, Södertörns högskola, Uppsala universitet.

Uppdraget som koordinator är på 20 procent av anställning med start 1 april 2022 och sker inom ramen för befintlig tjänst. För att kunna söka uppdraget krävs anställning inom något av de medverkande lärosätena.

I arbetsuppgifterna ingår förutom att koordinera forskarskolan att administrera forskarskolans hemsida. 

Vi ser gärna att den sökande: 

  • är disputerad vid anställningens start 
  • har erfarenhet/publicerat sig inom för forskarskolan relevant forskningsfält. 
  • har erfarenhet av handledning inom detta fält på någon av nivåerna kandidat/master/forskarnivå 
  • har goda kunskaper i svenska och engelska d.v.s. talar och skriver obehindrat och flytande på engelska 
  • Meriterande är vidare erfarenhet av samverkan, exempelvis med skolor och skolhuvudmän, samt har erfarenhet av att arrangera konferenser och seminarier

Ansökan ska vara ROCIT tillhanda senast den 10 november och innehålla: intresseanmälan, CV samt publikationslista (10 mest relevanta publikationerna, anges endast med titel/rubrik, publikation och sidantal). 

Ansökan ställs till: roger.johansson@uvet.lu.se 

Med vänlig hälsning 
Roger Johansson, professor, Lunds universitet 
Föreståndare ROCIT 

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Uppdrag som koordinator för forskarskolan ROCIT

2021-10-11

Forskning om samverkan i lärarutbildning ROCIT är en forskarskola i samverkan mellan Gävle högskola, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet, Södertörns högskola, Uppsala universitet.

Uppdraget som koordinator är på 20 procent av anställning med start 1 april 2022 och sker inom ramen för befintlig tjänst. För att kunna söka uppdraget krävs anställning inom något av de medverkande lärosätena.

I arbetsuppgifterna ingår förutom att koordinera forskarskolan att administrera forskarskolans hemsida. 

Vi ser gärna att den sökande: 

  • är disputerad vid anställningens start 
  • har erfarenhet/publicerat sig inom för forskarskolan relevant forskningsfält. 
  • har erfarenhet av handledning inom detta fält på någon av nivåerna kandidat/master/forskarnivå 
  • har goda kunskaper i svenska och engelska d.v.s. talar och skriver obehindrat och flytande på engelska 
  • Meriterande är vidare erfarenhet av samverkan, exempelvis med skolor och skolhuvudmän, samt har erfarenhet av att arrangera konferenser och seminarier

Ansökan ska vara ROCIT tillhanda senast den 10 november och innehålla: intresseanmälan, CV samt publikationslista (10 mest relevanta publikationerna, anges endast med titel/rubrik, publikation och sidantal). 

Ansökan ställs till: roger.johansson@uvet.lu.se 

Med vänlig hälsning 
Roger Johansson, professor, Lunds universitet 
Föreståndare ROCIT 

Senast uppdaterad: 2023-05-26