ULF får egen forskarskola

2021-06-23

Vetenskapsrådet har beviljat ULF:s ansökan om en forskarskola med fokus på samverkan mellan skola och akademi. Forskarskolan kommer att ha plats för nio doktorander – lärarutbildare som får specialisera sig på spänningsfältet mellan erfarenhetsbaserat och vetenskapligt kunnande.

En tätare samverkan mellan skolans och akademins verksamhetsfält kring såväl lärarutbildning som forskning och professionsutveckling, kräver en ny slags kunskap hos våra lärarutbildare. Det är motivet till den forskarskola vid namn ROCIT som utformats av åtta ULF-aktiva lärosäten: Lunds universitet, Malmö universitet, Kungliga Musikhögskolan, Uppsala universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet, Gävle högskola och Kungliga Tekniska Högskolan. 

Professor Roger Johansson. 

- Vi är jätteglada! Det är en bekräftelse från VR på att den här forskningsinriktningen behövs. Diskussionen om hur den utbildningsvetenskapliga forskningen kan knytas an till och bli relevant för skolan har en lång historia, och dessa tankar har vi förädlat genom ULF, som är en viktig startpunkt för ansökan. Det ska bli roligt att tillsammans få bygga en riktigt fin forskarskola, säger Roger Johansson, professor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet.

De lärarutbildare som forskarskolan vänder sig till kan vara verksamma lärare och handledare inom högskolor och universitet, i skolor, förskolor och fritidshem som medverkar inom framför allt den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Nio antagna doktorander kommer att delta i och studera några av de nya gemensamma forskningsmiljöer som har etablerats mellan skolhuvudmän och lärosäten, som en del av försöksverksamheten.

- Jag skulle tro att de som söker kommer att vara adjunkter på lärarutbildningen och personer med förenade tjänster som arbetar både i skolan och på ett lärosäte. De får verktyg som gör att de kan stötta andra lärare i sin yrkesutövning, problematisera och utvärdera yrkeskunskaper, samverka kring praktiknära forskning och förbättra samarbetet mellan den akademiska världen och skolpraktiken. Om allt klaffar perfekt skulle vi kunna starta i januari 2022! 

Andrea Dahlkild

ULF får egen forskarskola

2021-06-23

Vetenskapsrådet har beviljat ULF:s ansökan om en forskarskola med fokus på samverkan mellan skola och akademi. Forskarskolan kommer att ha plats för nio doktorander – lärarutbildare som får specialisera sig på spänningsfältet mellan erfarenhetsbaserat och vetenskapligt kunnande.

En tätare samverkan mellan skolans och akademins verksamhetsfält kring såväl lärarutbildning som forskning och professionsutveckling, kräver en ny slags kunskap hos våra lärarutbildare. Det är motivet till den forskarskola vid namn ROCIT som utformats av åtta ULF-aktiva lärosäten: Lunds universitet, Malmö universitet, Kungliga Musikhögskolan, Uppsala universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet, Gävle högskola och Kungliga Tekniska Högskolan. 

Professor Roger Johansson. 

- Vi är jätteglada! Det är en bekräftelse från VR på att den här forskningsinriktningen behövs. Diskussionen om hur den utbildningsvetenskapliga forskningen kan knytas an till och bli relevant för skolan har en lång historia, och dessa tankar har vi förädlat genom ULF, som är en viktig startpunkt för ansökan. Det ska bli roligt att tillsammans få bygga en riktigt fin forskarskola, säger Roger Johansson, professor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet.

De lärarutbildare som forskarskolan vänder sig till kan vara verksamma lärare och handledare inom högskolor och universitet, i skolor, förskolor och fritidshem som medverkar inom framför allt den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Nio antagna doktorander kommer att delta i och studera några av de nya gemensamma forskningsmiljöer som har etablerats mellan skolhuvudmän och lärosäten, som en del av försöksverksamheten.

- Jag skulle tro att de som söker kommer att vara adjunkter på lärarutbildningen och personer med förenade tjänster som arbetar både i skolan och på ett lärosäte. De får verktyg som gör att de kan stötta andra lärare i sin yrkesutövning, problematisera och utvärdera yrkeskunskaper, samverka kring praktiknära forskning och förbättra samarbetet mellan den akademiska världen och skolpraktiken. Om allt klaffar perfekt skulle vi kunna starta i januari 2022! 

Andrea Dahlkild

Senast uppdaterad: 2022-08-29