Utvärdering ger gott betyg till avtalsprocessen

2023-10-12

Processen med att ta fram ett förslag till nationellt avtal har varit effektiv och byggts på en stabil grund. Det konstateras i en utvärdering som gjorts av Lars Haikola.

collage med porträttbilder på Lars Haikola och Monica Sonde
Utredare Lars Haikola och Monica Sonde, ledamot i ULF-S och avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad vid SKR. Foto: Lunds universitet/SKR.

I våras fick Lars Haikola uppdraget att utvärdera processen med att arbeta fram det nationella ULF-avtalet. Nu är hans utvärdering av processen klar.

– Själva genomförandet av planeringsprocessen har varit väldigt skicklig. Det var en effektiv process, där man varit väldigt fokuserad i det gemensamma arbetet att ta fram avtalsförslag till regeringen, säger Lars Haikola.

I utvärderingen lyfts all dokumentation som gjorts av ULF försöksverksamhet, den externa utvärderingen från Universitetet i Sørøst-Norge (USN) och den nya organisationen som skapades 2022. Detta har enligt Lars Haikola bidragit till en stabil grund för arbetet med att ta fram förslaget till nationellt avtal.

Det framhävs att ULF präglas av en bottom up-process som stimulerat skolor att engagera sig i ULF. Det finns också en god förankring hos alla intressenter och det långsiktiga perspektivet har förstärkt engagemanget hos både skola, lärosäte och politik.  

– Det har gett en väldig styrka och gjort att det går att förankra ute i enskilda skolverksamheter. Att man blivit lyssnad på ute i basverksamheten, säger Lars Haikola.

Utmaningar
Samtidigt lyfts kvarstående utmaningar inom ULF som Lars Haikola anser att det behövs arbetas vidare med. En utmaning är finansieringsfrågor och hur fördelningen av medel i noderna ska gå till.

Haikola lyfter också att lärarutbildningen bör knytas närmare ULF och lärarstudenter bör få ökad kunskap om praktiknära forskning.

– Lärarutbildningen har sån stark etablering ute i skolan, i och med VFU. Den kontaktytan borde utnyttjas bättre av ULF, säger Lars Haikola.

Gemensamt engagemang
Monica Sonde, ledamot i ULF-S och avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad vid SKR, berättar att det är roligt att få bekräftat att ULF hittills fungerat väl.

– Det är även roligt att han har uppmärksammat det gemensamma engagemang som har genomsyrat arbetet från SUHF:s och huvudmannaorganisationernas sida i den styrgrupp där jag har deltagit. Precis som det står i utvärderingen har vi fokus på det gemensamma målet – att det från 2025 ska finnas en god grund för praktiknära forskning i samverkan i hela landet, säger Monica Sonde.

Samtidigt är det värdefullt att utvärderingen pekar på de fortsatta utmaningarna och frågorna som ULF ska arbeta vidare med, säger Monica Sonde.

– Alla organisationer som är involverade i arbetet i ULF-S sitter som bäst och filar på våra inspel till kommande forskningsproposition, där flera utstående frågor vad gäller ULF förhoppningsvis kommer att lösas. Jag hoppas dock att regeringen redan under hösten kan ta vissa steg, så att vi kan planera övergången till den permanenta verksamheten i god ordning under 2024.

Läs hela utvärderingen här.

Josefin Lingström

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Utvärdering ger gott betyg till avtalsprocessen

2023-10-12

Processen med att ta fram ett förslag till nationellt avtal har varit effektiv och byggts på en stabil grund. Det konstateras i en utvärdering som gjorts av Lars Haikola.

collage med porträttbilder på Lars Haikola och Monica Sonde
Utredare Lars Haikola och Monica Sonde, ledamot i ULF-S och avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad vid SKR. Foto: Lunds universitet/SKR.

I våras fick Lars Haikola uppdraget att utvärdera processen med att arbeta fram det nationella ULF-avtalet. Nu är hans utvärdering av processen klar.

– Själva genomförandet av planeringsprocessen har varit väldigt skicklig. Det var en effektiv process, där man varit väldigt fokuserad i det gemensamma arbetet att ta fram avtalsförslag till regeringen, säger Lars Haikola.

I utvärderingen lyfts all dokumentation som gjorts av ULF försöksverksamhet, den externa utvärderingen från Universitetet i Sørøst-Norge (USN) och den nya organisationen som skapades 2022. Detta har enligt Lars Haikola bidragit till en stabil grund för arbetet med att ta fram förslaget till nationellt avtal.

Det framhävs att ULF präglas av en bottom up-process som stimulerat skolor att engagera sig i ULF. Det finns också en god förankring hos alla intressenter och det långsiktiga perspektivet har förstärkt engagemanget hos både skola, lärosäte och politik.  

– Det har gett en väldig styrka och gjort att det går att förankra ute i enskilda skolverksamheter. Att man blivit lyssnad på ute i basverksamheten, säger Lars Haikola.

Utmaningar
Samtidigt lyfts kvarstående utmaningar inom ULF som Lars Haikola anser att det behövs arbetas vidare med. En utmaning är finansieringsfrågor och hur fördelningen av medel i noderna ska gå till.

Haikola lyfter också att lärarutbildningen bör knytas närmare ULF och lärarstudenter bör få ökad kunskap om praktiknära forskning.

– Lärarutbildningen har sån stark etablering ute i skolan, i och med VFU. Den kontaktytan borde utnyttjas bättre av ULF, säger Lars Haikola.

Gemensamt engagemang
Monica Sonde, ledamot i ULF-S och avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad vid SKR, berättar att det är roligt att få bekräftat att ULF hittills fungerat väl.

– Det är även roligt att han har uppmärksammat det gemensamma engagemang som har genomsyrat arbetet från SUHF:s och huvudmannaorganisationernas sida i den styrgrupp där jag har deltagit. Precis som det står i utvärderingen har vi fokus på det gemensamma målet – att det från 2025 ska finnas en god grund för praktiknära forskning i samverkan i hela landet, säger Monica Sonde.

Samtidigt är det värdefullt att utvärderingen pekar på de fortsatta utmaningarna och frågorna som ULF ska arbeta vidare med, säger Monica Sonde.

– Alla organisationer som är involverade i arbetet i ULF-S sitter som bäst och filar på våra inspel till kommande forskningsproposition, där flera utstående frågor vad gäller ULF förhoppningsvis kommer att lösas. Jag hoppas dock att regeringen redan under hösten kan ta vissa steg, så att vi kan planera övergången till den permanenta verksamheten i god ordning under 2024.

Läs hela utvärderingen här.

Josefin Lingström

Senast uppdaterad: 2023-12-19