Viljan att utvecklas tillsammans blev röd tråd genom ULF:s Almedalsseminarium

2023-07-03

Några dagar efter att förslaget till nationellt ULF-avtal lämnats över till regeringen, samlades paneldeltagare för att diskutera hur ULF kan utvecklas kommande tio år.

paneldeltagarna samlade runt ståbord med publiken i förgrunden

I en fullsatt sal inne på Uppsala universitet i Visby höll ULF-avtal sitt årliga seminarium i Almedalen. Moderatorerna Karin Hermansson, Ifous, och Jesper Haglund, Karlstad universitet, gav panelen flertalet frågor att diskutera. Däribland hur fler huvudmän kan medverka i ULF och hur lärosätena kan underlätta för samverkan. 

Karl-Johan Sjödin, utbildningschef i Åtvidabergs kommun, lyfte de fördelar som finns i att vara en mindre kommun som har ULF-avtal. Däribland att det är lättare att nå ut, vara flexibel och snabbfotad. Han lyfte även att samverkan underlättas när lärosäten bjuder in kommuner av olika storlek.

Gällande lärares förutsättningar för att delta i ULF, vill Åsa Fahlén på Sveriges lärare att det ska finnas mer tid och resurser för lärare att delta forskningsprojekt. Hon pekar också på att det kommande professionsprogrammet för lärare kan spela en roll i att få fler lärare forskarutbildade. 

Ett tydligt budskap från alla paneldeltagare var att det finns en stark vilja att samarbeta och utvecklas tillsammans kommande år. Något som kommer vara en viktig nyckel i arbetet framåt. Seminariet filmades och kommer inom kort finnas tillgängligt med undertext.

Förslaget till nationellt avtal och följebrevet till regeringen hittar du här.

Panelen bestod av: 

 • Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR
 • Åsa Fahlén, ordförande, Sveriges lärare
 • Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
 • Åke Ingerman, dekan, Göteborgs universitet
 • Ulrika Bergmark, professor i pedagogik, Luleå tekniska universitet
 • Karl-Johan Sjödin, chef utbildningsförvaltningen, Åtvidabergs kommun
 • Jesper Haglund, moderator, Karlstads universitet
 • Karin Hermansson, moderator, Ifous

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Viljan att utvecklas tillsammans blev röd tråd genom ULF:s Almedalsseminarium

2023-07-03

Några dagar efter att förslaget till nationellt ULF-avtal lämnats över till regeringen, samlades paneldeltagare för att diskutera hur ULF kan utvecklas kommande tio år.

paneldeltagarna samlade runt ståbord med publiken i förgrunden

I en fullsatt sal inne på Uppsala universitet i Visby höll ULF-avtal sitt årliga seminarium i Almedalen. Moderatorerna Karin Hermansson, Ifous, och Jesper Haglund, Karlstad universitet, gav panelen flertalet frågor att diskutera. Däribland hur fler huvudmän kan medverka i ULF och hur lärosätena kan underlätta för samverkan. 

Karl-Johan Sjödin, utbildningschef i Åtvidabergs kommun, lyfte de fördelar som finns i att vara en mindre kommun som har ULF-avtal. Däribland att det är lättare att nå ut, vara flexibel och snabbfotad. Han lyfte även att samverkan underlättas när lärosäten bjuder in kommuner av olika storlek.

Gällande lärares förutsättningar för att delta i ULF, vill Åsa Fahlén på Sveriges lärare att det ska finnas mer tid och resurser för lärare att delta forskningsprojekt. Hon pekar också på att det kommande professionsprogrammet för lärare kan spela en roll i att få fler lärare forskarutbildade. 

Ett tydligt budskap från alla paneldeltagare var att det finns en stark vilja att samarbeta och utvecklas tillsammans kommande år. Något som kommer vara en viktig nyckel i arbetet framåt. Seminariet filmades och kommer inom kort finnas tillgängligt med undertext.

Förslaget till nationellt avtal och följebrevet till regeringen hittar du här.

Panelen bestod av: 

 • Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR
 • Åsa Fahlén, ordförande, Sveriges lärare
 • Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
 • Åke Ingerman, dekan, Göteborgs universitet
 • Ulrika Bergmark, professor i pedagogik, Luleå tekniska universitet
 • Karl-Johan Sjödin, chef utbildningsförvaltningen, Åtvidabergs kommun
 • Jesper Haglund, moderator, Karlstads universitet
 • Karin Hermansson, moderator, Ifous
Senast uppdaterad: 2023-12-19