Lars Haikola utvärderar framtagande av nationell ULF-strategi

2023-02-06

Uppdraget handlar om att följa och dokumentera det nationella arbetet med att ta fram ett ULF-avtal. Till utredare har Lars Haikola utsetts.

Nu arbetar huvudmännen och lärosätena tillsammans på nationell nivå för att ta fram förslag till ett ULF-avtal för perioden 2025-2035 och med förslag till finansiering. På uppdrag av lärosätena ska nu framtagandet av den nationella ULF-strategin utvärderas. 

– Uppdraget handlar om att följa och dokumentera det nationella arbetet med att ta fram ett ULF-avtal och att skriva en rapport om processen. Men utredaren kan också dela med sig av sina observationer under tiden som arbetet pågår, säger Maria Jarl, ledamot i ULF-O.

Dela erfarenheterna
De långsiktiga målsättningarna är att skapa förutsättningar för forskare och lärare i hela landet att bedriva forskning tillsammans och att bidra till kunskapsutvecklingen inom området.

Eftersom arbetet kommer ha stor betydelse för både skolan och lärarutbildningen, är det viktigt att utvärdera för att kunna lära av erfarenheter. Både det som fungerar och det som inte går lika enkelt. 

– Genom att dokumentera och dela erfarenheterna, både det som har fungerat bra och det som har varit problematiskt, kan vi förhoppningsvis lära oss något som andra kan ha nytta av i liknande processer, förklarar Maria Jarl.

porträttbild lars haikola
Lars Haikola. Foto: Lunds universitet.


Utredare utsedd
Till utredare har Lars Haikola utsetts. Han har bland annat varit rektor för Blekinge tekniska högskola och Lunds universitets Campus Helsingborg. Mellan 2010-2014 var Haikola universitetskansler, det vill säga chef för Universitetskanslersämbetet.

– Lars Haikola har en mycket stark bakgrund som akademisk ledare, universitetskansler och utredare i olika högskolepolitiska frågor. Det kommer ge möjlighet till en djuplodande och vidsynt analys av förutsättningarna för ULF i den nationella kontexten, och bidra med formativ återkoppling inför viktiga vägval i den fortsatta utvecklingen av ULF-verksamheten, säger Åke Ingerman, ledamot i ULF-S.

Uppdraget ska redovisas i september 2023.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Lars Haikola utvärderar framtagande av nationell ULF-strategi

2023-02-06

Uppdraget handlar om att följa och dokumentera det nationella arbetet med att ta fram ett ULF-avtal. Till utredare har Lars Haikola utsetts.

Nu arbetar huvudmännen och lärosätena tillsammans på nationell nivå för att ta fram förslag till ett ULF-avtal för perioden 2025-2035 och med förslag till finansiering. På uppdrag av lärosätena ska nu framtagandet av den nationella ULF-strategin utvärderas. 

– Uppdraget handlar om att följa och dokumentera det nationella arbetet med att ta fram ett ULF-avtal och att skriva en rapport om processen. Men utredaren kan också dela med sig av sina observationer under tiden som arbetet pågår, säger Maria Jarl, ledamot i ULF-O.

Dela erfarenheterna
De långsiktiga målsättningarna är att skapa förutsättningar för forskare och lärare i hela landet att bedriva forskning tillsammans och att bidra till kunskapsutvecklingen inom området.

Eftersom arbetet kommer ha stor betydelse för både skolan och lärarutbildningen, är det viktigt att utvärdera för att kunna lära av erfarenheter. Både det som fungerar och det som inte går lika enkelt. 

– Genom att dokumentera och dela erfarenheterna, både det som har fungerat bra och det som har varit problematiskt, kan vi förhoppningsvis lära oss något som andra kan ha nytta av i liknande processer, förklarar Maria Jarl.

porträttbild lars haikola
Lars Haikola. Foto: Lunds universitet.


Utredare utsedd
Till utredare har Lars Haikola utsetts. Han har bland annat varit rektor för Blekinge tekniska högskola och Lunds universitets Campus Helsingborg. Mellan 2010-2014 var Haikola universitetskansler, det vill säga chef för Universitetskanslersämbetet.

– Lars Haikola har en mycket stark bakgrund som akademisk ledare, universitetskansler och utredare i olika högskolepolitiska frågor. Det kommer ge möjlighet till en djuplodande och vidsynt analys av förutsättningarna för ULF i den nationella kontexten, och bidra med formativ återkoppling inför viktiga vägval i den fortsatta utvecklingen av ULF-verksamheten, säger Åke Ingerman, ledamot i ULF-S.

Uppdraget ska redovisas i september 2023.

Senast uppdaterad: 2023-12-19