MULF-talk: Styrning av skolans utveckling genom tillit

  • Datum: –16.30
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, Piteå kommuns utbildningsförvaltning.
  • Arrangör: Piteå kommun
  • Kontaktperson: Kristina Hansson
  • Seminarium

MULF-talk, MÖTESPLATS, UTVECKLING, LÄRANDE OCH FORSKNING. Tema: Styrning av skolans utveckling genom tillit. Styrningsrationaliteter och begreppsförskjutningar i nationell

policy.

 

Är du intresserad av att utvecklas och djupna i din pedagogiska yrkesroll med stöd av forskning? Då kan detta och kommande seminarier i serien MULF-talk vara något för dig!

Med denna inbjudan hälsar vi dig välkommen att delta i ett seminarium med temat Styrning av skolans utveckling genom tillit. Styrningsrationaliteter och begreppsförskjutningar i nationell policy. Seminariet riktar sig till dig som lärare, rektor, ledare, forskare m fl. med intresse för forskning och utveckling i förskola och skola.

Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, Piteå kommuns utbildningsförvaltning ger vid seminariet sin avskedsföreläsning. Hon presenterar en pågående studie av Tillitsdelegationens uppdrag (2016– 2020) och utredningstexter. I studien läggs ett specifikt fokus på tillits begreppet, läraryrkets akademisering samt vilka styrande logiker, dvs problem, kunskaper, tekniker och lärares möjliga subjektspositioner som framträder i analysen av texterna.
 

ANMÄLAN: Via e-post till kristina.hansson@pitea.se Sista anmälningsdag: 3/12-2021

Kalendarium för ULF