Ulf-avtals logga.

Noder

ULF-verksamheten är organiserad i fyra noder. I dessa ingår lärosäten och skolhuvudmän som samverkar genom lokala ULF-avtal. Noderna arbetar med utveckling av samverkansmodeller, övergripande verksamhetsplanering, fördelning av medel och internt kunskapsutbyte. De har rådgivande organ med representation från både akademi och skolhuvudman.

En ny organisation med omformade noder träder i kraft den 1 januari 2025. Fram tills dess gäller den ursprungliga organisationen:

Göteborgs-noden
Göteborgs universitet (ansvarigt lärosäte)
Högskolan i Borås
Chalmers tekniska högskola
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Kristianstad
Jönköping University

Karlstad-noden
Karlstads universitet (ansvarigt lärosäte)
Högskolan i Halmstad
Högskolan Väst
Linköpings universitet

Umeå-noden
Umeå universitet (ansvarigt lärosäte)
Högskolan Dalarna
Luleå Tekniska Universitet
Mälardalens högskola
Mittuniversitetet
Örebro Universitet

Uppsala-noden
Uppsala universitet (ansvarigt lärosäte)
Högskolan i Gävle
Stockholms universitet
Kungliga Tekniska Högskolan
Kungliga Musikhögskolan
Södertörns högskola
Linnéuniversitetet
Lunds universitet
Malmö universitet

Tillkommande:
Konstfack
Stockholms konstnärliga högskola