Ulf-avtals logga.

Nationell ULF Bazar på jakt efter ULF-igheten

Vårens sista Nationell ULF Bazar ägnades åt att begrunda det vi kallar ULF-ighet. Hur kan vi precisera det som kännetecknar sådan forskning? På det politiska temat gavs ny klarhet i förslaget på nationellt ULF-avtal med sina finansieringsformer och ingående parter.

Nationell ULF Bazar 7 maj inleddes av Monica Sonde, avdelningschef på SKR och Åke Ingerman, dekan vid Göteborgs universitet - båda ledamöter i ULF-S. Efter ett nytt möte med departementet framgick att staten inte vill teckna avtal, varför det står klart att ULF-avtalet kommer att undertecknas av SUHF och Ifous. Avtalet blir då en direkt överenskommelse mellan verksamhetens huvudaktörer och medfinansiärer, där SUHF samlar lärosätena och Ifous huvudmännen. Staten står kvar som tredje finansiär. Tillförda medel anges i budget- och forskningspropositionerna.

- ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Efter positiva möten med departementet uppfattar vi att tidigare finansiering ligger fast. Mer vågar de inte säga innan höstens propositioner är klara. När vi besöker Utbildningsutskottet nästa vecka kommer det att handla mycket om vikten av beslut om finansiering. Skolsverige står redo och det är viktigt att bibehålla bred politisk uppslutning. Vi sa från start att det tar 20 år för att ULF ska fungera full ut – nu är vi halvvägs!, sa Åke Ingerman.

- Det är med genuin ärlighet som vi kan vittna om den kraft som har mobiliserats i Sverige när det gäller att utveckla en skola på vetenskaplig grund som gynnar barn och elever varje dag. Många känner ansvar för att ta hand om det vi har byggt upp inom försöksverksamheten och som nu blir permanent. Det finns också ett internationellt intresse från bland annat Tysklands utbildningsminister som vill lära sig mer om hur vi samverkar inom ULF, berättade Monica Sonde.

Sedan 2017 har över 400 forskningsprojekt initierats och lika många publikationer och rapporter tagits fram. Ett ULF-kriterium är att forskningen ska utgå från skolans behov av kunskap. Ett annat är att den ska ske i nära och jämbördig samverkan mellan lärare, forskare och gärna lärarstudenter – genom hela processen. Lätt att uttrycka som idéer, men desto svårare att få till i praktiken. Dagens diskussioner handlade om att synliggöra det specifika med ULF utifrån avtalets utgångspunkter. Som underlag och inspiration presenterades tre framgångsrika projekt i deras väg från ax till limpa:

Examensarbete i samverkan mellan skola och lärarutbildning - Luleå tekniska universitet med Kalix kommun
Presentatörer: Lena Manderstedt, bitr. professor LTU, Annbritt Palo, bitr. professor LTU, Christian Ideryd, verksamhetsutvecklare Kalix kommun.

Nätverk: Didaktisk modellering i förskolan - Malmö universitet med Staffanstorp, Lund och Vellinge kommun
Presentatörer: Ann Christine Vallberg Roth, professor, MAU, Johan Lindblad, Utvecklingsledare Staffanstorp kommun, Rickard Wester, lektor Lunds kommun.

Vad menar vi med matematisk begreppsförmåga och hur kan vi undervisa om det i grundskolan? – Örebro universitet med Örebro kommun
Presentatörer: Frida Harvey, universitetsadjunkt och doktorand, ORU, Anna Teledahl, universitetslektor, ORU, Magnus Esbjörner, lärare, Örebro kommun.