Ulf-avtals logga.

Ledamöter till ULF:s nya styrgrupper utsedda!

Nu är ledamöterna till ULF:s styrgrupper utsedda - på nationell nivå och för fem nya regionala noder. Grupperna kommer att utgöra verksamhetens ledning från och med den 1 januari 2025, då den permanentas.

Representanter från svenska lärosäten har utsetts av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och representanterna för skolhuvudmännen, både kommunala och fristående, har utsetts utifrån de nomineringar som lämnats in till Ifous föreningsstämma. ULF:s noder har omorganiserats och blivit fem istället för fyra: nord-, syd-, öst- och väst- och huvudstadsnoden.

Samtliga ledamöter sitter för perioden 1/1 2025 – 31/12 2028 och börjar arbeta interimistiskt från 1/7 2024 tillsammans med nuvarande grupperingar ULF-O (operativ samordning) och ULF-S (strategisk samordning).

Ledamöter i ULF:s Nationella styrgrupp

Hans Adolfsson, SUHF:s styrelses ordförande
Per-Arne Andersson, Ifous styrelses vice ordförande
Lisbeth Gyllander Torkildsen, Malmö stad, Sydnoden
Håkan Larsson, Gymnastik och Idrottshögskolan, Huvudstadsnoden
Markus Lindgren, Ifous styrelses ordförande
Therese Lundberg, Stadsmissionens Skolstiftelse, Östnoden
Cathrine Norberg, Umeå universitet, Nordnoden
Per Nodén, Högskolan Borås, Västnoden
Niklas Risberg, Piteå kommun, Nordnoden
Hanna Palmér, Linnéuniversitetet, Sydnoden
Veronica Sülau, Fridaskolorna, Västnoden
Kerstin Tham, SUHF
Niclas Westin, Stockholm stad, Huvudstadsnoden
Ann Öhman Sandberg, Örebro universitetet, Östnoden

På Ifous webbplats presenteras de nya nodernas styrgrupper. Här finns också information om hur ledamöterna har utsetts: https://ifous.se/ulfs-styr-och-ledningsgrupper/