Välbesökt ULF-seminarium i Almedalen

Den 2 juli genomfördes ett fullsatt seminarium om praktiknära forskning som medel för en attraktiv skola på vetenskaplig grund. Representanter från bland annat akademin, SKL och Lärarförbundet samlades för att diskutera flera av de nyckelfrågor som står i centrum för försöksverksamheten. 

Bakgrund
Det ska vara självklart för lärare och förskollärare att basera sin yrkesutövning på det senaste inom forskningen. Det är så vi får en skola på vetenskaplig grund. Samarbeten mellan lärosäten och huvudmän som bygger på långsiktiga och hållbara lösningar medverkar till att vidareutveckla lärarutbildning och forskning.

Huvudmannen, lärare och skolledare behöver mer systematiskt arbeta med att identifiera prioriterade områden för forskning samt skapa förutsättningar för disputerade lärare och skolledare att ha forskning i sin tjänst. Lärosätet behöver i sin tur utveckla möjligheter för disputerade att arbeta både på lärosätet och hos huvudman. Forskningsmiljöer som stöd för forsknings- och utvecklingsarbete behöver utvecklas hos båda parter. För att detta ska bli något naturligt och självklart förutsätter det nationellt likvärdiga och hållbara strukturer som möjliggör långsiktiga samarbeten som vilar på insikten om det ömsesidiga beroendet mellan verksamheterna inom akademin och skolväsendet.

Medverkande:
Eva Åkesson, Rektor, Uppsala universitet
Per-Arne Andersson, Direktör, SKL
Helén Ängmo, Generaldirektör, Skolinspektionen
Kristina Hansson, Lektor, Vetenskaplig ledare, Piteå Kommun,
Maria Jarl, Universitetslektor, Göteborgs Universitet
Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
Helena Sagar, Lektor, Kungsbacka kommun
Helle Wijk, Leg. sjuksköterska, Prof., Viceprefekt Samverkan, Sahlgrenska,
Elisabet Nihlfors, Professor, Dekan, Uppsala universitet (moderator)

Seminariet var en del av Uppsala universitets program.

När? 2 juli kl. 08:00-09:00
Var? B-huset, Cramérgatan 3, lokal B23 (en trappa upp)