Tätt samarbete med lärarutbildningen utvecklar skolorna

På Linnéuniversitetet i Kalmar finns sedan 2013 en verksamhetsintegrerad profil (VI) på grundlärarutbildningen, vilket bland annat innebär mer tid för lärarstudenterna i skolan. Med VI-profilen och regeringens ULF-avtal som bakgrund har flera forskningsprojekt startat för att ytterligare stärka lärarutbildningen som länken mellan akademi och verksamhetsfält.
Läs reportaget: Tätt samarbete med lärarutbildningen utvecklar skolorna

Hur kan digitala verktyg lyfta undervisningen i förskolan?

USB-mikroskop, webb-ägg, appar, 3D print, greenscreen - digitala verktyg har tagit en allt större plats på många förskolor. Men hur används det digitala och hur kan det bidra till att skapa en meningsskapande och mer kreativ undervisning? Det är frågor som ett projekt mellan Örebro universitet och Leklustans förskola försöker hitta svar på.
Läs reportaget: Hur kan digitala verktyg lyfta undervisningen i förskolan?

ULF i Huddinge: Satsning på forskningsseminarier på temat språkutveckling

Forskningsseminarium

Språkutveckling är ett uttalat utvecklingsområde inom skolområdet i Huddinge kommun. Därför valde man att ha detta som tema i de forskningsseminarier som startats inom ramen för ULF. Samarbetspartner är Södertörns högskola. –  Denna form för forskningssamverkan har stor potential, och man märker att det finns ett stort intresse av att diskutera forskning och relatera den till den egna verksamheten på olika sätt, säger Jenny Magnusson, docent i svenska. 
Läs artikeln "Satsning på forskningsseminarier på temat språkutveckling"

”Vi utgår från lärarnas behov” - forskare om arbetet med att förbättra undervisning i svenska som andraspråk

Språkstödjare som en länk till elever som lär sig svenska som andraspråk. SFI-lärare kom med idén och vände sig till Örebro universitet för att få hjälp av forskare.
– Vi som forskare utgår från lärarnas behov för att vi tillsammans ska kunna utveckla sättet att arbeta, säger Oliver St John, som leder den praktiknära forskningen i samarbete med Anna Nyman, lärare på SFI, Safiya Omar, språkstödjare, Malin Green, lärare och Charlotte Lindstedt, lärare.
Läs reportaget: ”Vi utgår från lärarnas behov” - forskare om arbetet med att förbättra undervisning i svenska som andraspråk

Bilden säger mer än tusen ord – Att lyfta fram visuella representationer i samhällskunskapsundervisningen

Många illustrationer i SO-läromedel bidrar med information som inte finns i texten och som elever kan ha svårt att tolka. Ett nystartat ULF-projekt vid Stockholms universitet tar reda på hur eleverna förstår dessa visuella representationer och hur undervisningen kan utformas för att öka elevernas förståelse. – Det är jätteroligt och gör det möjligt att skala upp de studier vi gör inom plattformen Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS), säger forskaren Ann-Sofie Jägerskog.
Läs artikeln "Bilden säger mer än tusen ord"

Med Gävlemodellen kan skolans arbete mot mobbning baseras på aktuell forskning

Sedan 2012 har Gävle kommun på ett framgångsrikt sätt arbetat med Gävlemodellen för att motverka mobbning på kommunens skolor. Gävlemodellen har tagits fram i ett samarbete mellan kommunen och Högskolan i Gävle, och lutar sig tungt på aktuell forskning. Modellen är nu implementerad på alla skolor, men samarbetet med Högskolan fortsätter. Det är dags att lyfta det gemensamma arbetet till nästa nivå.
Läs artikeln "Med Gävlemodellen kan skolans arbete mot mobbning baseras på aktuell forskning"

ULF i Vaggeryd: Lärare och forskare samverkar för en stärkt matematikundervisning

Elever vid bord uppifrån

Sedan några år tillbaka deltar Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University i två ULF-projekt, ett med Vaggeryds kommun och ett med Habo kommun. – En av fördelarna med vårt projekt är att alla lärare i förskoleklass deltar i det kollegiala lärandet. Genom samarbetet med forskare är det möjligt för dem att inspirera och utmana varandra i syfte att lära och utvecklas, säger Klara Kerekes, lektor i Vaggeryds kommun.
Läs artikeln "ULF i Vaggeryd: Lärare och forskare samverkar för en stärkt matematikundervisning"

Förskollärarna kan hjälpa barnen att bli flygfärdiga

Barn behöver öva upp balans, styrka och förflyttning för att bli ”flygfärdiga”, samtidigt som många minderåriga riskerar bli stillasittande och ”vingklippta” om de inte får stöd och hjälp från förskolan. Detta projekt om förskolebarnens rörelseförmåga går snart in på slutspurten. Forskningsledare Ann-Christin "Lollo" Sollerhed berättar.
Läs hela reportaget "Förskollärarna kan hjälpa barnen att bli flygfärdiga"

Didaktiska nätverk fyller behov och föder idéer

Nätverksledare

Tre didaktiska nätverk vid Malmö universitet har nu varit igång i ett år inom ramen för försöksverksamheten ULF. De har kommit olika långt men alla tre nätverksledare är överens om en sak: arbetet är viktigt men osäkerheten om framtiden är stor. – För oss är nätverket början på ett långsiktigt arbete, med målet att skapa en samverkansmodell som både vi som universitet och lärare i skolan kan dra nytta av, säger Eva Bringéus, adjunkt i svenska.
Läs hela reportaget "Didaktiska nätverk fyller behov och föder idéer"

NTI-gymnasiet bryter ny mark med forskningsinriktade lärteam

Jens Michelsen, NTI-gymnasiet

NTI-gymnasiet har snabbt gjort verkstad av sitt ULF-avtal med Uppsala universitet. Kanske för att friskolekoncernens inriktning på teknik och digitalisering alltid fört med sig ett naturligt utvecklingsspår. Nya forskningsinriktade lärteam sträcker sina vener ut i verksamheterna och Jens Michelsen, lektor och lärare i fysik och matematik, står där alla trådar strålar samman.
Läs hela reportaget "NTI-gymnasiet bryter ny mark med forskningsinriktade lärteam"

A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik

Genom att videoobservera musiklärare under musiklektioner med elever har forskare på Kungliga Musikhögskolan analyserat undervisningen med fokus på normkritik, digitalisering, ledarskap och musikupplevelser – kunskap som lärarna sedan tagit med tillbaka ut i praktiken för att förbättra och förnya undervisningen. Inom försöksverksamheten ULF har man så fått fram värdefull information kring lärares och lektorers upplevelser av att vara delaktiga i praktiknära forskning.
Läs hela artikeln "A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik"

Professor omvandlade skolans satsning på nyanlända tjejer till praktiknära forskning

De nyanlända tonårstjejerna behöver extra stöd för att lyckas nå målen i ämnet idrott och hälsa. Det insåg två lärare när de såg hur deras elever hade svårt för att hoppa, krypa, balansera -  och vinkla ut fötterna. Det som började som ett tidsbestämt projekt för att förbättra rörelseförmågan är nu praktiknära forskning vid Örebro universitet, med en examensuppsats som första steg.
Läs hela reportaget "Professor omvandlade skolans satsning på nyanlända tjejer till praktiknära forskning"

Senast uppdaterad: 2021-08-13