Uppsala universitet och Uppsala kommun har tecknat Sveriges första ULF-avtal

ULF-avtalet signerades av Caroline Hoffstedt, ordförande i Utbildningsnämnden på Uppsala kommun och Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet. Foto: Lars Wallin

2018-05-29
Uppsala universitet och Uppsala kommun har nu satt bläck på det första av en rad ULF-avtal som kommer att tecknas mellan lärosäten och kommuner i hela landet. En bärande del i överenskommelsen är etableringen av gemensamma forskningsmiljöer där disputerade lärare och skolledare ges förutsättningar att forska inom ramen för sina tjänster.

Avtalet signerades av Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet och Caroline Hoffstedt, ordförande i Utbildningsnämnden.

- Jag vill att Sveriges bästa lärare ska jobba i Uppsala. Fram till 2022 behöver vi rekrytera ungefär 1000 nya medarbetare till Uppsalas förskolor och skolor. För att lyckas med det behöver vi ligga i framkant som arbetsgivare och ge förskollärare och lärare möjligheten att utveckla sin undervisning med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är avgörande både för att höja status på läraryrket och kunskapsresultaten bland Uppsalas elever, säger Caroline Hoffstedt (S).

Rektor Eva Åkesson betonar lärarstudenternas centrala roll i försöksverksamheten:

- Om studenterna under sin praktik kan vistas i utvecklings- och forskningsmiljöer på skolorna stärks kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningen. Då blir de också en tillgång i skolornas och förskolornas utvecklingsarbete. God samverkan gynnar alla och det här är ett lysande exempel. Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla barns och elevers utveckling och lärande.

Vill du veta mer om ULF? Maria Jarl, Ordförande i Samordningsnämnden för lärarutbildning på Göteborgs universitet, förklarar varför ULF leder till en bättre skola

Till övriga nyheter