Fyra noder

Försöksverksamheten är organiserad i fyra noder. I dessa ingår lärosäten som i sin tur knyter skolhuvudmän till sina respektive noder. Totalt deltar 25 lärosäten. Vart och ett involverar en eller flera huvudmän.

Göteborgs-noden
Göteborgs universitet (ansvarigt lärosäte)
Högskolan i Borås
Chalmers tekniska högskola
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Kristianstad
Jönköping University

Karlstad-noden
Karlstads universitet (ansvarigt lärosäte)
Högskolan i Halmstad
Högskolan Väst
Linköpings universitet

Umeå-noden
Umeå universitet (ansvarigt lärosäte)
Högskolan Dalarna
Luleå Tekniska Universitet
Mälardalens högskola
Mittuniversitetet
Örebro Universitet 

Uppsala-noden
Uppsala universitet (ansvarigt lärosäte)
Högskolan i Gävle
Stockholms universitet
Kungliga Tekniska Högskolan (Projekt KULF)
Kungliga Musikhögskolan
Södertörns högskola
Linnéuniversitetet
Lunds universitet
Malmö universitet
Konstfack
Stockholms konstnärliga högskola

Senast uppdaterad: 2024-04-08