Ny antologi om praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi

2022-02-22

Under det senaste decenniet har flera myndigheter gjort riktade satsningar för att stimulera utvecklingen av förskola, skola och lärarutbildning genom att stärka den praktiknära forskningen. ULF är ett exempel på en av de större satsningar som ger möjlighet att kombinera olika typer av utbyten mellan skola och akademi. I en ny antologi behandlas utmaningar och möjligheter med denna samverkan. 

bokomslag praktikutvecklande forskningI antologin Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi har representanter från lärosäten, lärarutbildningar och skolvärlden samlats för att diskutera frågor om relationssymmetri, roller och etik i samarbeten där man möts mellan praktik och vetenskaplig diskurs. Därigenom vill skribenterna bidra till en fördjupad diskussion om dilemman, utmaningar och möjligheter som kan uppstå när skola och akademi ska samverka kring utvecklingen av skolan. Hur ser rollerna ut? Vem har huvudansvaret och hur ser handlingsutrymmet ut för olika aktörer?

Skribenterna har olika erfarenhet av lärarutbildningens och skol- och förskoleverksamhetens vetenskapliga grund och samverkan kring praktiknära forskning. Boken utgör ett led i satsningarna Framtidens lärarutbildning och ULF-avtalet vid Örebro universitet.

Medverkande
Pernilla Alm, Karin Alnervik, Katarina Arkehag, Malin Benerdal, Andreas Bergh, Inger Eriksson, Sara Frödén, Ingrid Granbom, Lars Haikola, Ida-Lie Heljeberg, Lisa Isenström, Anne Lillvist, Peter Morfeldt, Oliver St John, Jan Strid, Anna Teledahl, Marie Öhman, Ann Öhman Sandberg, Lena Öijen. Mer information

Örebro universitet bjuder den 15-16 mars in till den digitala konferensen Framtidens lärarutbildning. Den 16 mars hålls ett särskilt pass där antologin diskuteras.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Ny antologi om praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi

2022-02-22

Under det senaste decenniet har flera myndigheter gjort riktade satsningar för att stimulera utvecklingen av förskola, skola och lärarutbildning genom att stärka den praktiknära forskningen. ULF är ett exempel på en av de större satsningar som ger möjlighet att kombinera olika typer av utbyten mellan skola och akademi. I en ny antologi behandlas utmaningar och möjligheter med denna samverkan. 

bokomslag praktikutvecklande forskningI antologin Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi har representanter från lärosäten, lärarutbildningar och skolvärlden samlats för att diskutera frågor om relationssymmetri, roller och etik i samarbeten där man möts mellan praktik och vetenskaplig diskurs. Därigenom vill skribenterna bidra till en fördjupad diskussion om dilemman, utmaningar och möjligheter som kan uppstå när skola och akademi ska samverka kring utvecklingen av skolan. Hur ser rollerna ut? Vem har huvudansvaret och hur ser handlingsutrymmet ut för olika aktörer?

Skribenterna har olika erfarenhet av lärarutbildningens och skol- och förskoleverksamhetens vetenskapliga grund och samverkan kring praktiknära forskning. Boken utgör ett led i satsningarna Framtidens lärarutbildning och ULF-avtalet vid Örebro universitet.

Medverkande
Pernilla Alm, Karin Alnervik, Katarina Arkehag, Malin Benerdal, Andreas Bergh, Inger Eriksson, Sara Frödén, Ingrid Granbom, Lars Haikola, Ida-Lie Heljeberg, Lisa Isenström, Anne Lillvist, Peter Morfeldt, Oliver St John, Jan Strid, Anna Teledahl, Marie Öhman, Ann Öhman Sandberg, Lena Öijen. Mer information

Örebro universitet bjuder den 15-16 mars in till den digitala konferensen Framtidens lärarutbildning. Den 16 mars hålls ett särskilt pass där antologin diskuteras.

Senast uppdaterad: 2023-12-19