Hallå där Yvonne Liljekvist…

2022-02-14

…docent i matematikens didaktik vid Karlstads universitet. Du är ny projektledare för ULF-verksamheten inom Karlstads-noden. ULF är en försöksverksamhet som utvecklar praktiknära forskning i samverkan med skolhuvudmännen. Vad betyder praktiknära forskning för dig?

Yvonne Liljeqvist
– Att yrkesverksamma i skolan och forskare kan samverka för att lösa problem och skapa ny kunskap
tror jag är betydelsefullt, säger Yvonne Liljekvist. Foto: Cathrine Andersson Busch

– För mig handlar praktiknära forskning i grunden om en nyfikenhet och vilja att lösa problem som finns i skolan. Men skola för mig är inte bara klassrummet, eller en viss ålder på barn eller elever, det skola handlar om är att vi organiserar så att barn, unga, vuxna har möjligheter att lära sig sådana saker som är viktiga att kunna. Det är en komplex verksamhet och vi vill uppnå mycket med den. Här har yrkesverksamma stora kunskaper om vad som funkar och inte funkar, vad som är problematiskt och för vem det är ett problem. 

– Vi som är forskare är proffs på att avgränsa problem, designa studier för att systematiskt undersöka problem, lösa problem, eller skapa ny kunskap för att förstå problemet bättre. Det gör att om yrkesverksamma och forskare samverkar i hela eller delar av forskningsprocessen, från initiering till genomförande och redovisning av resultat, så kommer vi att lösa problem, skapa ny kunskap och lära oss mer om skola, lärande, undervisning – och göra den bättre.

Varför behövs praktiknära skolforskning?

– Att yrkesverksamma i skolan och forskare kan samverka för att lösa problem och skapa ny kunskap tror jag är betydelsefullt. Det handlar om att vi har olika kunskaper, erfarenheter och kompetenser. Det gör att vi tillsammans kan förstå mer om komplexa samband mellan undervisning och lärande.

Vad hoppas du att det ska leda till? 

– För mig är det viktigaste målet med ULF-forskning att förbättra undervisningen och verksamheten i skola och förskola, så att barn, unga och vuxna elever får så bra möjligheter att lära sig som det bara går. 

Har du egen erfarenhet av forskning inom ramen för ULF?

– Ja, jag har varit med i projekt som på ett systematiskt sätt kartlagt förutsättningarna för lärare att samverka och utveckla sin undervisning. Där har vi kunnat identifiera några viktiga aspekter att ta med sig in i ULF-verksamheten. Det handlar om att skapa och vårda strukturer, dels för att kunna genomföra forskningsprojekt, dels för att yrkesverksamma ska ha reella möjligheter att använda och anpassa modeller till sin undervisning som andra jobbat fram i praktiknära forskningsprojekt. Jag har också deltagit i projekt tillsammans med lärare, rektorer och forskare från flera olika ämnen, för att hitta fungerande organisatoriska former i skolvardagen, som kan möta lärarnas behov av att tillsammans formativt planera och efterarbeta sin undervisning.

Maria Nilsson

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Hallå där Yvonne Liljekvist…

2022-02-14

…docent i matematikens didaktik vid Karlstads universitet. Du är ny projektledare för ULF-verksamheten inom Karlstads-noden. ULF är en försöksverksamhet som utvecklar praktiknära forskning i samverkan med skolhuvudmännen. Vad betyder praktiknära forskning för dig?

Yvonne Liljeqvist
– Att yrkesverksamma i skolan och forskare kan samverka för att lösa problem och skapa ny kunskap
tror jag är betydelsefullt, säger Yvonne Liljekvist. Foto: Cathrine Andersson Busch

– För mig handlar praktiknära forskning i grunden om en nyfikenhet och vilja att lösa problem som finns i skolan. Men skola för mig är inte bara klassrummet, eller en viss ålder på barn eller elever, det skola handlar om är att vi organiserar så att barn, unga, vuxna har möjligheter att lära sig sådana saker som är viktiga att kunna. Det är en komplex verksamhet och vi vill uppnå mycket med den. Här har yrkesverksamma stora kunskaper om vad som funkar och inte funkar, vad som är problematiskt och för vem det är ett problem. 

– Vi som är forskare är proffs på att avgränsa problem, designa studier för att systematiskt undersöka problem, lösa problem, eller skapa ny kunskap för att förstå problemet bättre. Det gör att om yrkesverksamma och forskare samverkar i hela eller delar av forskningsprocessen, från initiering till genomförande och redovisning av resultat, så kommer vi att lösa problem, skapa ny kunskap och lära oss mer om skola, lärande, undervisning – och göra den bättre.

Varför behövs praktiknära skolforskning?

– Att yrkesverksamma i skolan och forskare kan samverka för att lösa problem och skapa ny kunskap tror jag är betydelsefullt. Det handlar om att vi har olika kunskaper, erfarenheter och kompetenser. Det gör att vi tillsammans kan förstå mer om komplexa samband mellan undervisning och lärande.

Vad hoppas du att det ska leda till? 

– För mig är det viktigaste målet med ULF-forskning att förbättra undervisningen och verksamheten i skola och förskola, så att barn, unga och vuxna elever får så bra möjligheter att lära sig som det bara går. 

Har du egen erfarenhet av forskning inom ramen för ULF?

– Ja, jag har varit med i projekt som på ett systematiskt sätt kartlagt förutsättningarna för lärare att samverka och utveckla sin undervisning. Där har vi kunnat identifiera några viktiga aspekter att ta med sig in i ULF-verksamheten. Det handlar om att skapa och vårda strukturer, dels för att kunna genomföra forskningsprojekt, dels för att yrkesverksamma ska ha reella möjligheter att använda och anpassa modeller till sin undervisning som andra jobbat fram i praktiknära forskningsprojekt. Jag har också deltagit i projekt tillsammans med lärare, rektorer och forskare från flera olika ämnen, för att hitta fungerande organisatoriska former i skolvardagen, som kan möta lärarnas behov av att tillsammans formativt planera och efterarbeta sin undervisning.

Maria Nilsson

Senast uppdaterad: 2023-12-19