Inställd dialogkonferens

2022-02-08

På grund av rådande pandemisituation och att de olika verksamheterna behöver prioritera den egna verksamheten är Karlstads-nodens dialogkonferensen 17 februari framflyttad till i höst. Nytt preliminärt datum är i september. Mer information kommer.

Karlstads-nodens (Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad, Linköpings universitet och Högskolan Väst) dialogkonferens "Skola, lärarutbildning och forskning – hur får vi ihop det?" flyttas till i höst. Syftet med dialogkonferensen är att genom erfarenhetsutbyte dela och sprida nodens arbete inom praktikutvecklande forskning. Man kommer även att blicka framåt och diskutera vad som händer med ULF efter 2021.

Målgruppen är lärare, skolhuvudmän och forskare som deltagit i olika arbeten inom Karlstads-nodens ULF-arbeten.

Inställd dialogkonferens

2022-02-08

På grund av rådande pandemisituation och att de olika verksamheterna behöver prioritera den egna verksamheten är Karlstads-nodens dialogkonferensen 17 februari framflyttad till i höst. Nytt preliminärt datum är i september. Mer information kommer.

Karlstads-nodens (Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad, Linköpings universitet och Högskolan Väst) dialogkonferens "Skola, lärarutbildning och forskning – hur får vi ihop det?" flyttas till i höst. Syftet med dialogkonferensen är att genom erfarenhetsutbyte dela och sprida nodens arbete inom praktikutvecklande forskning. Man kommer även att blicka framåt och diskutera vad som händer med ULF efter 2021.

Målgruppen är lärare, skolhuvudmän och forskare som deltagit i olika arbeten inom Karlstads-nodens ULF-arbeten.

Senast uppdaterad: 2022-08-29