Nio doktorander i utbildningsvetenskap sökes till forskarskolan ROCIT

2022-01-21

Forskarskolan ROCIT (Research On Collaboration In Teacher education) ska bidra till att arbeta fram långsiktiga och hållbara modeller för samverkan mellan huvudmän och lärosäten i och genom lärarutbildningarna. Nio doktorander antas i Utbildningsvetenskap vid Lunds universitet med placering vid något av de ingående lärosätena.

Annonsen finns i sin helhet på Lunds universitets webbplats.

Nio doktorander i utbildningsvetenskap sökes till forskarskolan ROCIT

2022-01-21

Forskarskolan ROCIT (Research On Collaboration In Teacher education) ska bidra till att arbeta fram långsiktiga och hållbara modeller för samverkan mellan huvudmän och lärosäten i och genom lärarutbildningarna. Nio doktorander antas i Utbildningsvetenskap vid Lunds universitet med placering vid något av de ingående lärosätena.

Annonsen finns i sin helhet på Lunds universitets webbplats.

Senast uppdaterad: 2022-08-29