Sagt i årets sista rundabordssamtal: "Smart organisation vägen till likvärdighet"

2021-12-17

Huvudmannaperspektivet var i fokus när Ifous och Nationella samordningsgruppen för ULF bjöd in till årets andra och sista rundabordssamtal om ULF-organisation 2.0. Samtalet kretsade kring de samverkande huvudmännens plats och villkor, där en röd tråd var likvärdighet och inkludering av mindre kommuner. 

Två skolhuvudmän fick inleda onsdagens rundabordssamtal med reflektioner kring fem år av ULF-samverkan. Niclas Westin, avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, beskrev hur de nya strukturerna skapat förutsättningar för en helt annan typ av möte med lärosätena. Stina Myringer Karlsson, pedagogik- och utvecklingschef på fristående Kunskapsskolan, berättade om hur plattformen Stockholm Teaching and Learning Studies gjort det möjligt att stärka verksamhetens vetenskapliga grund utifrån egna förutsättningar.  

– Vi vill att våra lärare ska ha möjlighet att både ta del av och delta i forskning, och då behöver vi stöd av forsknings- och samverkansplattformar. STLS har fördelen av att ha funnits länge; Man har en fungerande organisation och har vuxit ytterligare inom ramen för ULF. Vi behöver just tänka långsiktigt, det tar tid för oss att bygga strukturer, självförtroende och vetenskaplig kompetens. STLS har en tydlig trappa där lärare kan ingå i didaktiska nätverk för att så småningom starta egna forskningsprojekt.

Delaktiga i samtalet var också Skolverket, lärarförbunden, ULF:s nationella samordningsgrupp och ytterligare lärosätesrepresentanter. Många inlägg rörde frågor om likvärdighet och att ”dela på saker”. Genom noder eller regionala kluster av lärosäten och huvudmän, där t.ex. lektorer verkar över gränserna, kan forskningskapaciteten stärkas hos flera. Det skulle hjälpa små kommuner som till en början inte kan bära projekt själva, och erbjuda fästyta till nykomlingar som vill ansluta sig till ULF-verksamheten. Samtidigt fanns önskemål om spelutrymme och valfrihet. Som exempel på fler väl fungerande nätverk vad gäller forskning nämndes Västerbottens R10.

- Här har tio av Västerbottens små kommuner gått ihop och jobbat med ett ULF-projekt tillsammans. Det underlättar samverkan också för oss som lärosäte, där vi får en part att prata med istället för flera olika. Spridning och kunskapsdelning blir också mycket enklare, sa Eva Lindgren, professor och ULF-ansvarig vid Umeå universitet.

Skolverket och fackförbunden meddelade att man vill gå in som hjälpaktörer, de förstnämnda med sin regionalisering i antågande, de senare med professionens inflytande för ögonen. Förhoppningar fanns om att forskningsinstitutet tillika medarrangören Ifous kan fortsätta att finnas kvar i ULF-verksamheten som företrädare för SKR, Friskolornas Riksförbund och Idéburna friskolors riksförbund.

– Vi vill vara en av flera nationella plattformar för ULF-samverkan, och kommer att ta initiativ till fler samtal där huvudmän, lärosäten och andra intressenter kan mötas i ögonhöjd, sa Marie-Hélène Ahnborg, vd för Ifous.

Den samlade dokumentationen från rundabordssamtalet 15 december läggs till underlaget för försöksverksamhetens slutrapport. 

Andrea Dahlkild

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Sagt i årets sista rundabordssamtal: "Smart organisation vägen till likvärdighet"

2021-12-17

Huvudmannaperspektivet var i fokus när Ifous och Nationella samordningsgruppen för ULF bjöd in till årets andra och sista rundabordssamtal om ULF-organisation 2.0. Samtalet kretsade kring de samverkande huvudmännens plats och villkor, där en röd tråd var likvärdighet och inkludering av mindre kommuner. 

Två skolhuvudmän fick inleda onsdagens rundabordssamtal med reflektioner kring fem år av ULF-samverkan. Niclas Westin, avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, beskrev hur de nya strukturerna skapat förutsättningar för en helt annan typ av möte med lärosätena. Stina Myringer Karlsson, pedagogik- och utvecklingschef på fristående Kunskapsskolan, berättade om hur plattformen Stockholm Teaching and Learning Studies gjort det möjligt att stärka verksamhetens vetenskapliga grund utifrån egna förutsättningar.  

– Vi vill att våra lärare ska ha möjlighet att både ta del av och delta i forskning, och då behöver vi stöd av forsknings- och samverkansplattformar. STLS har fördelen av att ha funnits länge; Man har en fungerande organisation och har vuxit ytterligare inom ramen för ULF. Vi behöver just tänka långsiktigt, det tar tid för oss att bygga strukturer, självförtroende och vetenskaplig kompetens. STLS har en tydlig trappa där lärare kan ingå i didaktiska nätverk för att så småningom starta egna forskningsprojekt.

Delaktiga i samtalet var också Skolverket, lärarförbunden, ULF:s nationella samordningsgrupp och ytterligare lärosätesrepresentanter. Många inlägg rörde frågor om likvärdighet och att ”dela på saker”. Genom noder eller regionala kluster av lärosäten och huvudmän, där t.ex. lektorer verkar över gränserna, kan forskningskapaciteten stärkas hos flera. Det skulle hjälpa små kommuner som till en början inte kan bära projekt själva, och erbjuda fästyta till nykomlingar som vill ansluta sig till ULF-verksamheten. Samtidigt fanns önskemål om spelutrymme och valfrihet. Som exempel på fler väl fungerande nätverk vad gäller forskning nämndes Västerbottens R10.

- Här har tio av Västerbottens små kommuner gått ihop och jobbat med ett ULF-projekt tillsammans. Det underlättar samverkan också för oss som lärosäte, där vi får en part att prata med istället för flera olika. Spridning och kunskapsdelning blir också mycket enklare, sa Eva Lindgren, professor och ULF-ansvarig vid Umeå universitet.

Skolverket och fackförbunden meddelade att man vill gå in som hjälpaktörer, de förstnämnda med sin regionalisering i antågande, de senare med professionens inflytande för ögonen. Förhoppningar fanns om att forskningsinstitutet tillika medarrangören Ifous kan fortsätta att finnas kvar i ULF-verksamheten som företrädare för SKR, Friskolornas Riksförbund och Idéburna friskolors riksförbund.

– Vi vill vara en av flera nationella plattformar för ULF-samverkan, och kommer att ta initiativ till fler samtal där huvudmän, lärosäten och andra intressenter kan mötas i ögonhöjd, sa Marie-Hélène Ahnborg, vd för Ifous.

Den samlade dokumentationen från rundabordssamtalet 15 december läggs till underlaget för försöksverksamhetens slutrapport. 

Andrea Dahlkild

Senast uppdaterad: 2023-12-19