Skolhuvudmän bjuds in till årets sista nationella samling

2021-11-30

Den 15 december genomförs ännu ett rundabordssamtal om den ULF-organisation som ska vara på plats 2025. Denna gång är det främst försöksverksamhetens skolhuvudmän som samlas för att diskutera. Medarrangör är det fristående forskningsinstitutet Ifous. 

Den övergång från försöksverksamhet till ordinarie ULF-struktur som kommer att ske de närmsta fyra åren, förutsätter att lärosäten och skolhuvudmän kommer överens om hur samverkan ska organiseras, vilka krav man kan ställa på varandra och hur ansvarsfördelningen ska se ut. Det framtida ULF-avtalets utformning har nu diskuterats på flera nivåer och vid ett antal sammankomster, bland annat vid årets Nationell ULF Bazar, via höstens internremiss till noderna och nu senast vid ett rundabordssamtal den 13 oktober, där främst lärosäten medverkade. Det ideella forskningsinstitutet Ifous tog då på sig att samla försöksverksamhetens skolhuvudmän till årets sista nationella samtal på samma tema. 

 Exempel på frågor som kommer att diskuteras den 15 december: 

 • Vad krävs för att möjliggöra skolhuvudmännens plats och medverkan på lika villkor i de regionala ULF-strukturerna (grupperingar, kluster, samverkansformer)? 
   
 • Vad krävs för att underlätta samverkan mellan skolhuvudmän i stärkandet av infrastruktur och kapacitet för FoU-arbete? 
   
 • Skulle Ifous kunna ha en roll för att underlätta samverkan mellan huvudmän och mellan huvudmän och lärosäten? 

Även SKR, Soklverket och SUHF deltar. 

I mars 2022 lämnar ULF:s nationella samordningsgrupp in en slutrapport till regeringen som kommer att innehålla ett förslag till permanent infrastruktur för ULF-verksamhet nationellt, regionalt och lokalt.

Läs också: Noder och nationell samordning i centrum i rundabordssamtal nära mållinjen

Om Ifous

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Man gör det genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet. Vägledande för Ifous verksamhet är att alla forsknings- och utvecklingsinsatser ska:

 • bygga på medlemmarnas behov,
 • genomföras tillsammans med lärare, skolledare och forskare,
 • stärka skolhuvudmännens förmåga att driva skolutveckling på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet.

Ifous var tidigare ett icke vinstutdelande företag men togs över 31 maj 2021 av Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund. I samband med det ombildades Ifous till en ideell förening. www.ifous.se

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Skolhuvudmän bjuds in till årets sista nationella samling

2021-11-30

Den 15 december genomförs ännu ett rundabordssamtal om den ULF-organisation som ska vara på plats 2025. Denna gång är det främst försöksverksamhetens skolhuvudmän som samlas för att diskutera. Medarrangör är det fristående forskningsinstitutet Ifous. 

Den övergång från försöksverksamhet till ordinarie ULF-struktur som kommer att ske de närmsta fyra åren, förutsätter att lärosäten och skolhuvudmän kommer överens om hur samverkan ska organiseras, vilka krav man kan ställa på varandra och hur ansvarsfördelningen ska se ut. Det framtida ULF-avtalets utformning har nu diskuterats på flera nivåer och vid ett antal sammankomster, bland annat vid årets Nationell ULF Bazar, via höstens internremiss till noderna och nu senast vid ett rundabordssamtal den 13 oktober, där främst lärosäten medverkade. Det ideella forskningsinstitutet Ifous tog då på sig att samla försöksverksamhetens skolhuvudmän till årets sista nationella samtal på samma tema. 

 Exempel på frågor som kommer att diskuteras den 15 december: 

 • Vad krävs för att möjliggöra skolhuvudmännens plats och medverkan på lika villkor i de regionala ULF-strukturerna (grupperingar, kluster, samverkansformer)? 
   
 • Vad krävs för att underlätta samverkan mellan skolhuvudmän i stärkandet av infrastruktur och kapacitet för FoU-arbete? 
   
 • Skulle Ifous kunna ha en roll för att underlätta samverkan mellan huvudmän och mellan huvudmän och lärosäten? 

Även SKR, Soklverket och SUHF deltar. 

I mars 2022 lämnar ULF:s nationella samordningsgrupp in en slutrapport till regeringen som kommer att innehålla ett förslag till permanent infrastruktur för ULF-verksamhet nationellt, regionalt och lokalt.

Läs också: Noder och nationell samordning i centrum i rundabordssamtal nära mållinjen

Om Ifous

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Man gör det genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet. Vägledande för Ifous verksamhet är att alla forsknings- och utvecklingsinsatser ska:

 • bygga på medlemmarnas behov,
 • genomföras tillsammans med lärare, skolledare och forskare,
 • stärka skolhuvudmännens förmåga att driva skolutveckling på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet.

Ifous var tidigare ett icke vinstutdelande företag men togs över 31 maj 2021 av Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund. I samband med det ombildades Ifous till en ideell förening. www.ifous.se

Senast uppdaterad: 2023-12-19