Doktorander till forskarskolan ROCIT sökes!

2021-11-01

Vill du vara med och utveckla svensk lärarutbildning och skola? Nu i december kommer nio doktorandtjänster till forskarskolan ROCIT att annonseras. 

Forskarskolan ROCIT startar 1 september 2022. Bakom den ligger åtta ULF-aktiva lärosäten: Lunds universitet, Malmö universitet, Kungliga Musikhögskolan, Uppsala universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet, Gävle högskola och Kungliga Tekniska Högskolan. Målet är att stödja en framtida lärarutbildning i samverkan med skola och lärare och att:

  • Utveckla lärarprofessionen i samspel med forskningen.

  • Stärka utvecklingen av lärarstudenters yrkeslärande och bedömningen av deras yrkeskunnande, i samverkan mellan skola och akademi.

  • Bidra till hållbar kunskapsutveckling för lärare och lärarutbildare genom att beakta såväl praktikens villkor som lärares/lärarutbildares arbetssituation i produktion av forskningsresultat. 

Tjänsterna annonseras i december 2021 på de deltagande lärosätenas webbplatser och i lärar- och universitetspress, tillsammans med mer information om utlysningen och ansökningsförfarandet. För information, kontakta professor Roger Johansson vid Lunds universitet, roger.johansson@uvet.lu.se

Mer läsning:
ULF får egen forskarskola
Uppdrag som koordinator för forskarskolan ROCIT

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Doktorander till forskarskolan ROCIT sökes!

2021-11-01

Vill du vara med och utveckla svensk lärarutbildning och skola? Nu i december kommer nio doktorandtjänster till forskarskolan ROCIT att annonseras. 

Forskarskolan ROCIT startar 1 september 2022. Bakom den ligger åtta ULF-aktiva lärosäten: Lunds universitet, Malmö universitet, Kungliga Musikhögskolan, Uppsala universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet, Gävle högskola och Kungliga Tekniska Högskolan. Målet är att stödja en framtida lärarutbildning i samverkan med skola och lärare och att:

  • Utveckla lärarprofessionen i samspel med forskningen.

  • Stärka utvecklingen av lärarstudenters yrkeslärande och bedömningen av deras yrkeskunnande, i samverkan mellan skola och akademi.

  • Bidra till hållbar kunskapsutveckling för lärare och lärarutbildare genom att beakta såväl praktikens villkor som lärares/lärarutbildares arbetssituation i produktion av forskningsresultat. 

Tjänsterna annonseras i december 2021 på de deltagande lärosätenas webbplatser och i lärar- och universitetspress, tillsammans med mer information om utlysningen och ansökningsförfarandet. För information, kontakta professor Roger Johansson vid Lunds universitet, roger.johansson@uvet.lu.se

Mer läsning:
ULF får egen forskarskola
Uppdrag som koordinator för forskarskolan ROCIT

Senast uppdaterad: 2023-11-27