Ny antologi om akademisering av lärares arbete

2021-10-15

I september presenterades antologin Skola på vetenskaplig grund i praktiken – akademisering av lärares arbete. Den handlar om Piteå kommuns arbete med att skapa förutsättningar för att uppfylla skollagens krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Efter fyra års olika vetenskapliga studier och samverkan ges Skola på vetenskaplig grund i praktiken ut. Övre rad från vänster: Christina Wiklund, lärare, Piteå kommun, Catharina Lundqvist, forskare UMU, Stina Westerlund, forskare UMU. Nedre rad från vänster: Elisabeth Pettersson, lärare Piteå kommun, Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, Piteå kommun, Iris Rosengren Larsson, lärare Piteå kommun. Foto: Piteå kommun.

I antologin medverkar en rad författare; lärare från Piteå kommun och forskare från Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Med sina texter synliggör de hur komplext och utmanande det är för såväl lärare, rektorer, utbildningsförvaltning och forskare att hitta sätt att förstå och omsätta skollagens krav. 

– De senaste årtiondena har det skett en akademisering av lärares arbete, det vill säga att lärare ska bygga undervisningen på forskning och använda vetenskapliga metoder. Författarna i antologin ger exempel på hur lärare kan öka sina vetenskapliga kunskaper genom att exempelvis genomgå en magister- eller forskarutbildning eller att bedriva aktionsforskning tillsammans med forskare, säger Ulrika Bergmark, skolforskare i Piteå kommun.

Vidare visar antologin att arbetet med en skola på vetenskaplig grund möjliggörs genom praktiska förutsättningar som exempelvis tid, möjlighet till kompetensutveckling samt stöd av rektorer och mellanledare.

– Boken visar framförallt på Piteå kommuns långsiktiga arbete med att integrera forskning i skolan. Den visar på vilka möjligheter till utveckling som samverkan kring praktiknära forskning kan skapa i en lokal kontext som Piteå kommun, säger Kristina Hansson vetenskaplig ledare i Piteå kommun.

Viktigast av allt handlar det om tilltro till professionernas omdöme och att lärare, forskare och rektorer tillsammans kommer att hitta de möjligheter som sammanhanget erbjuder för att bedriva praktiknära forskning i skola och förskola med utgångspunkt i professionernas frågor och utmaningar.

Målgrupp

Innehållet riktar sig framför allt till verksamma lärare och rektorer, men är även relevant för förvaltningspersonal samt forskare och lärarutbildare med intresse för samverkan kring forskning och utveckling.

– Det härligaste av allt är känslan av att boken nu finns för alla att inspireras av, säger Christina Wiklund, en av de tre lärare som tillsammans med forskare skrivit ett av antologins kapitel.

Bokens kapitel baserar sig på olika vetenskapliga studier som forskare och lärare har bedrivit i samverkan under åren 2017–2021. Exempel på frågor som berörs är:

 • möjliga tolkningar av centrala begrepp såsom vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och vetenskapligt förhållningssätt 
 • relationen mellan vetenskaplig kunskap och praktisk lärarkunskap
 • dilemman och strategier för lärare som genomgår akademisk vidareutbildning
 • relationen mellan en professionell och en akademisk identitet
 • professionellt lärande genom aktionsforskning
 • förstelärares och rektorers roll i akademiseringsprocesser

Piteå kommun


Skola på vetenskaplig grund i praktiken - akademisering av lärares arbete

antologi skola på vetenskaplig gund

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Ny antologi om akademisering av lärares arbete

2021-10-15

I september presenterades antologin Skola på vetenskaplig grund i praktiken – akademisering av lärares arbete. Den handlar om Piteå kommuns arbete med att skapa förutsättningar för att uppfylla skollagens krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Efter fyra års olika vetenskapliga studier och samverkan ges Skola på vetenskaplig grund i praktiken ut. Övre rad från vänster: Christina Wiklund, lärare, Piteå kommun, Catharina Lundqvist, forskare UMU, Stina Westerlund, forskare UMU. Nedre rad från vänster: Elisabeth Pettersson, lärare Piteå kommun, Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, Piteå kommun, Iris Rosengren Larsson, lärare Piteå kommun. Foto: Piteå kommun.

I antologin medverkar en rad författare; lärare från Piteå kommun och forskare från Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Med sina texter synliggör de hur komplext och utmanande det är för såväl lärare, rektorer, utbildningsförvaltning och forskare att hitta sätt att förstå och omsätta skollagens krav. 

– De senaste årtiondena har det skett en akademisering av lärares arbete, det vill säga att lärare ska bygga undervisningen på forskning och använda vetenskapliga metoder. Författarna i antologin ger exempel på hur lärare kan öka sina vetenskapliga kunskaper genom att exempelvis genomgå en magister- eller forskarutbildning eller att bedriva aktionsforskning tillsammans med forskare, säger Ulrika Bergmark, skolforskare i Piteå kommun.

Vidare visar antologin att arbetet med en skola på vetenskaplig grund möjliggörs genom praktiska förutsättningar som exempelvis tid, möjlighet till kompetensutveckling samt stöd av rektorer och mellanledare.

– Boken visar framförallt på Piteå kommuns långsiktiga arbete med att integrera forskning i skolan. Den visar på vilka möjligheter till utveckling som samverkan kring praktiknära forskning kan skapa i en lokal kontext som Piteå kommun, säger Kristina Hansson vetenskaplig ledare i Piteå kommun.

Viktigast av allt handlar det om tilltro till professionernas omdöme och att lärare, forskare och rektorer tillsammans kommer att hitta de möjligheter som sammanhanget erbjuder för att bedriva praktiknära forskning i skola och förskola med utgångspunkt i professionernas frågor och utmaningar.

Målgrupp

Innehållet riktar sig framför allt till verksamma lärare och rektorer, men är även relevant för förvaltningspersonal samt forskare och lärarutbildare med intresse för samverkan kring forskning och utveckling.

– Det härligaste av allt är känslan av att boken nu finns för alla att inspireras av, säger Christina Wiklund, en av de tre lärare som tillsammans med forskare skrivit ett av antologins kapitel.

Bokens kapitel baserar sig på olika vetenskapliga studier som forskare och lärare har bedrivit i samverkan under åren 2017–2021. Exempel på frågor som berörs är:

 • möjliga tolkningar av centrala begrepp såsom vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och vetenskapligt förhållningssätt 
 • relationen mellan vetenskaplig kunskap och praktisk lärarkunskap
 • dilemman och strategier för lärare som genomgår akademisk vidareutbildning
 • relationen mellan en professionell och en akademisk identitet
 • professionellt lärande genom aktionsforskning
 • förstelärares och rektorers roll i akademiseringsprocesser

Piteå kommun


Skola på vetenskaplig grund i praktiken - akademisering av lärares arbete

antologi skola på vetenskaplig gund

Senast uppdaterad: 2023-05-26