Ny bedömningskommitté i Göteborgs-noden

2021-10-04

Under första halvan av hösten har det varit möjligt för forskare vid Göteborgs universitet att ansöka om ULF-medel för praktiknära forskning. Nu är ansökningarna inne och det är också klart vilka som kommer sitta i bedömningskommittén och avgöra vilka av ansökningarna som har störst potential att bli lyckade projekt.

Under hösten har forskare vid Göteborgs universitet kunnat söka ULF-medel för praktiknära forskning. Ansökningar som går vidare har möjlighet att beviljas projektmedel på upp till 1 miljon kronor för ett tvåårigt projekt och dessutom bli en del av ett stort lokalt och nationellt nätverk av ULF-projekt.

Det är nu fastställt vilka som kommer sitta i bedömningskommittén som kommer granska dessa ansökningar. De åtta ledamöterna representerar olika delar av regionen. Vissa är nya i gruppen och vissa, som kommitténs ordförande Camilla Björklund, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, har suttit med i arbetet redan tidigare omgångar.

– Tidigare år har det varit mycket givande att arbeta med bedömningsgruppen, när olika kompetenser möts med gemensamt intresse för skolutveckling så blir det ett lärande för alla. Det är också i år en mycket kompetent bedömargrupp så jag har gott hopp om ett konstruktivt arbete med att välja ut projekt som kan beviljas medel, säger Camilla Björklund.

ULF-forskning är forskning som bidrar med ny kunskap som stärker den vetenskapliga grunden i skolan och gör lärarutbildningen ännu mer forskningsanknuten. I år kommer ansökningar med ett tydligt samverkansfokus att prioriteras i bedömningen.

– Jag ser fram emot att läsa ansökningarna, dels för att det är ett viktigt uppdrag att hitta projekt med potential att stärka samverkan mellan och inom skola och akademi, dels för att det ger en inblick i vad som är angeläget att utveckla kunskaper om som kan bidra till utveckling.

Cecilia Floris

 Samtliga ledamöter i bedömningskommittén är:

 • Ordförande: Camilla Björklund, professor i pedagogik, Göteborgs universitet
 • Vice ordförande: Ingela Sjörén Åstrand, Verksamhetsutvecklare, samordnande stöd inom Rektorsakademi, Lärarakademi samt Huvudmannens extraordinära insatser (HEIS) (Göteborg)
 • Christian Eidevald, Utvecklingsledare -med forskningsansvar, förskoleförvaltningen (Göteborgs stad)
 • Stefan Ekenberg, kvalitetsledare i skolförvaltningen (Mölndal)
 • Thomas Hillman, docent, IT-fakulteten, Göteborgs universitet
 • Christian Jerhov, Verksamhetsutvecklare, Sektor lärande, (Lerum)
 • Tarja Karlsson Häikiö, professor Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet
 • Anna Nordenstam, professor, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet 

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Ny bedömningskommitté i Göteborgs-noden

2021-10-04

Under första halvan av hösten har det varit möjligt för forskare vid Göteborgs universitet att ansöka om ULF-medel för praktiknära forskning. Nu är ansökningarna inne och det är också klart vilka som kommer sitta i bedömningskommittén och avgöra vilka av ansökningarna som har störst potential att bli lyckade projekt.

Under hösten har forskare vid Göteborgs universitet kunnat söka ULF-medel för praktiknära forskning. Ansökningar som går vidare har möjlighet att beviljas projektmedel på upp till 1 miljon kronor för ett tvåårigt projekt och dessutom bli en del av ett stort lokalt och nationellt nätverk av ULF-projekt.

Det är nu fastställt vilka som kommer sitta i bedömningskommittén som kommer granska dessa ansökningar. De åtta ledamöterna representerar olika delar av regionen. Vissa är nya i gruppen och vissa, som kommitténs ordförande Camilla Björklund, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, har suttit med i arbetet redan tidigare omgångar.

– Tidigare år har det varit mycket givande att arbeta med bedömningsgruppen, när olika kompetenser möts med gemensamt intresse för skolutveckling så blir det ett lärande för alla. Det är också i år en mycket kompetent bedömargrupp så jag har gott hopp om ett konstruktivt arbete med att välja ut projekt som kan beviljas medel, säger Camilla Björklund.

ULF-forskning är forskning som bidrar med ny kunskap som stärker den vetenskapliga grunden i skolan och gör lärarutbildningen ännu mer forskningsanknuten. I år kommer ansökningar med ett tydligt samverkansfokus att prioriteras i bedömningen.

– Jag ser fram emot att läsa ansökningarna, dels för att det är ett viktigt uppdrag att hitta projekt med potential att stärka samverkan mellan och inom skola och akademi, dels för att det ger en inblick i vad som är angeläget att utveckla kunskaper om som kan bidra till utveckling.

Cecilia Floris

 Samtliga ledamöter i bedömningskommittén är:

 • Ordförande: Camilla Björklund, professor i pedagogik, Göteborgs universitet
 • Vice ordförande: Ingela Sjörén Åstrand, Verksamhetsutvecklare, samordnande stöd inom Rektorsakademi, Lärarakademi samt Huvudmannens extraordinära insatser (HEIS) (Göteborg)
 • Christian Eidevald, Utvecklingsledare -med forskningsansvar, förskoleförvaltningen (Göteborgs stad)
 • Stefan Ekenberg, kvalitetsledare i skolförvaltningen (Mölndal)
 • Thomas Hillman, docent, IT-fakulteten, Göteborgs universitet
 • Christian Jerhov, Verksamhetsutvecklare, Sektor lärande, (Lerum)
 • Tarja Karlsson Häikiö, professor Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet
 • Anna Nordenstam, professor, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet 
Senast uppdaterad: 2023-09-11