Seminarieserier om undervisningsutvecklande forskning

2021-09-30

Hallå där ULF-aktiva Anja Thorsten, lektor vid Linköpings universitet. Du sitter i styrelsen för FUUF, Föreningen för UndervisningsUtvecklande ämnesdidaktisk Forskning, som erbjuder flera olika seminarieserier om undervisningsutvecklande forskning. 

Anja Thorsten, lektor vid Linköpings universitet.

Vad är FUUF?
– FUUF är en ideell och fristående förening som har ett intresseområde som till stor del berör samma frågor som ULF. Flera av oss som sitter i styrelsen är också involverade i ULF. Föreningen startades för att samla forskare och lärare i både skola och akademi som hade ett intresse av att diskutera och driva frågor i relation till ämnesdidaktisk undervisningsutvecklande forskning. 

Vad är målet med FUUF?
– Vårt mål är att i samverkan mellan skola och akademi stärka, stödja, driva och samla kompetens för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. Vi ska även vara en aktör som på olika nivåer driver frågor om ämnesdidaktiken som en kunskapsbas för lärarprofessionen samt andra frågor som berör ämnesdidaktisk undervisningsutveckling.

Vilka vänder ni er till?
– Föreningen vänder sig till alla som är intresserade av relationen undervisning – lärande och av hur systematiskt arbete i praktiken och ämnesdidaktisk forskning kan hjälpa till att utveckla undervisningen och elevers lärande. Det ämnesdidaktiska handlar om hur olika ämnesinnehåll kan hanteras, behandlas och problematiseras i undervisningen för att öka elevernas lärande.

Ni har flera seminarieserier på gång. Vad handlar dessa om?
– Innehållet i seminarieserierna bygger på behov som framkom vid en workshop i mars. I den deltog lärare, forskare och skolledare som lyfte fram frågor och områden där det fanns behov av att dela kunskap och få nya perspektiv. Baserat på det har vi skapat fem olika seminarieserier som kommer att starta framöver. De belyser ur olika perspektiv undervisningsutvecklande forskning och samarbetet mellan akademi och skola. Vår strävan är att seminarierna ska vara intressanta för lärare, skolledare och forskare.

Maria Nilsson

Mer information 

I höst har två seminarieserier startat:

  • Hur kan ett vetenskapligt tänkande driva undervisningsutveckling?Totalt tre seminarier.  I denna seminarieserie får vi ta del av hur några olika lektorer har arbetat i kommuner och skolor med ett vetenskapligt förhållningssätt och undervisningsutveckling. 
  • Kvalité och etik i undervisningsutvecklande forskning.Totalt 3 seminarier. Nästa tillfälle är den 13 oktober. 

Varje seminarieserie inleds med en eller flera presentationer, därefter diskuteras frågor som är kopplade till seminariets tema. I varje seminarieserie ingår två till tre seminarier. Även om det är upplagt som seminarieserier så går det bra att delta i enstaka seminarier.

Seminarierna är för medlemmar i föreningen. De sker digitalt och är kostnadsfria. Ett medlemskap kostar 100 kr per år. Du kan bli medlem genom att swisha 100 kr till nr. 1231262203 (FUUF) samt skicka namn till info@fuuf.se (hit kan du också vända dig med eventuella frågor). Medlemmarna får information om seminarierna via mejl. 

Förutom Anja Thorsten består FUUF:s styrelse av: Tuula Maunula, lektor Rinkebyskolan, Stockholms stad, Lena Lindblad Petersen, rektor Hedvig Eleonora skola, Stockholms stad, Per Håkansson, lektor Raoul Wallenbergskolorna, Skaraborg, Malin Tväråna, lektor Uppsala universitet och lektor Stockholms stad, Ann-Sofie Jägerskog, lektor Stockholms universitet och lektor Fryshusets gymnasium, Stockholms stad, Gunn Nyberg, docent Högskolan Dalarna, Angelika Kullberg, professor Göteborgs universitet samt Lotta Dessen Jankell, förstelärare Globala gymnasiet, Stockholms stad, och doktorand Stockholms universitet.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Seminarieserier om undervisningsutvecklande forskning

2021-09-30

Hallå där ULF-aktiva Anja Thorsten, lektor vid Linköpings universitet. Du sitter i styrelsen för FUUF, Föreningen för UndervisningsUtvecklande ämnesdidaktisk Forskning, som erbjuder flera olika seminarieserier om undervisningsutvecklande forskning. 

Anja Thorsten, lektor vid Linköpings universitet.

Vad är FUUF?
– FUUF är en ideell och fristående förening som har ett intresseområde som till stor del berör samma frågor som ULF. Flera av oss som sitter i styrelsen är också involverade i ULF. Föreningen startades för att samla forskare och lärare i både skola och akademi som hade ett intresse av att diskutera och driva frågor i relation till ämnesdidaktisk undervisningsutvecklande forskning. 

Vad är målet med FUUF?
– Vårt mål är att i samverkan mellan skola och akademi stärka, stödja, driva och samla kompetens för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. Vi ska även vara en aktör som på olika nivåer driver frågor om ämnesdidaktiken som en kunskapsbas för lärarprofessionen samt andra frågor som berör ämnesdidaktisk undervisningsutveckling.

Vilka vänder ni er till?
– Föreningen vänder sig till alla som är intresserade av relationen undervisning – lärande och av hur systematiskt arbete i praktiken och ämnesdidaktisk forskning kan hjälpa till att utveckla undervisningen och elevers lärande. Det ämnesdidaktiska handlar om hur olika ämnesinnehåll kan hanteras, behandlas och problematiseras i undervisningen för att öka elevernas lärande.

Ni har flera seminarieserier på gång. Vad handlar dessa om?
– Innehållet i seminarieserierna bygger på behov som framkom vid en workshop i mars. I den deltog lärare, forskare och skolledare som lyfte fram frågor och områden där det fanns behov av att dela kunskap och få nya perspektiv. Baserat på det har vi skapat fem olika seminarieserier som kommer att starta framöver. De belyser ur olika perspektiv undervisningsutvecklande forskning och samarbetet mellan akademi och skola. Vår strävan är att seminarierna ska vara intressanta för lärare, skolledare och forskare.

Maria Nilsson

Mer information 

I höst har två seminarieserier startat:

  • Hur kan ett vetenskapligt tänkande driva undervisningsutveckling?Totalt tre seminarier.  I denna seminarieserie får vi ta del av hur några olika lektorer har arbetat i kommuner och skolor med ett vetenskapligt förhållningssätt och undervisningsutveckling. 
  • Kvalité och etik i undervisningsutvecklande forskning.Totalt 3 seminarier. Nästa tillfälle är den 13 oktober. 

Varje seminarieserie inleds med en eller flera presentationer, därefter diskuteras frågor som är kopplade till seminariets tema. I varje seminarieserie ingår två till tre seminarier. Även om det är upplagt som seminarieserier så går det bra att delta i enstaka seminarier.

Seminarierna är för medlemmar i föreningen. De sker digitalt och är kostnadsfria. Ett medlemskap kostar 100 kr per år. Du kan bli medlem genom att swisha 100 kr till nr. 1231262203 (FUUF) samt skicka namn till info@fuuf.se (hit kan du också vända dig med eventuella frågor). Medlemmarna får information om seminarierna via mejl. 

Förutom Anja Thorsten består FUUF:s styrelse av: Tuula Maunula, lektor Rinkebyskolan, Stockholms stad, Lena Lindblad Petersen, rektor Hedvig Eleonora skola, Stockholms stad, Per Håkansson, lektor Raoul Wallenbergskolorna, Skaraborg, Malin Tväråna, lektor Uppsala universitet och lektor Stockholms stad, Ann-Sofie Jägerskog, lektor Stockholms universitet och lektor Fryshusets gymnasium, Stockholms stad, Gunn Nyberg, docent Högskolan Dalarna, Angelika Kullberg, professor Göteborgs universitet samt Lotta Dessen Jankell, förstelärare Globala gymnasiet, Stockholms stad, och doktorand Stockholms universitet.

Senast uppdaterad: 2023-05-26