Nytt forskningsprojekt: Förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag

2021-09-30

Karlstads universitet och Bengtsfors kommun har tecknat en överenskommelse för att tillsammans utforska förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag. Det övergripande syftet är att arbeta med professionsutveckling på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet – men det är förskollärarnas frågor och idéer som ska styra innehållet. Det praktiknära forskningsprojektet genomförs inom ramen för ULF.

Kristin Ungerberg
Kristin Ungerberg, lektor. 

–  Vi ska nysta i det specifika ansvar som förskollärare har enligt styrdokument, vad det innefattar och hur de ska ta sig an uppdraget med fokus på att leda arbetet. Utgångspunkten är de frågor deltagarna har och vi kommer tillsammans att söka efter svar. En viktig del är att de som arbetar i praktiken ska reflektera och prova det som vi pratar om eftersom detta praktiserande kommer generera nya frågor att diskutera. Detta blir då ett sätt att arbeta praktiskt på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet, säger Kristin Ungerberg, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Sex förskollärare från ett rektorsområde i Bengtsfors kommun deltar. Projektet pågår läsåret 21-22 och deltagarna träffas vid nio tillfällen.

–  Vi använder oss av några olika samtalsmetoder för att fördjupa vårt fokus på ledarskap. Dessa metoder kan deltagande förskollärare sedan använda på sina arbetsplatser. De kommer på så sätt att både lära om vad ledarskap är och kan vara för förskollärare samt prova metoder de kan använda för att utöva ledarskap. Det är ett intressant sätt att arbeta med professionsutveckling och kollegialt lärande. Förhoppningen är att det ska ge ringar på vattnet genom att erfarenheter och kunskaper från projektet sprids, säger Kristin Ungerberg.

Lena Bernhardsson, rektor. Foto: Lena Åhgren. 

Lena Bernhardsson, rektor för aktuellt område i Bengtsfors kommun ser fram emot samarbetet.

–  Det är viktigt att utveckla och stärka förskollärarnas pedagogiska ledarskap och ansvar. Deltagarna tycker att det ska bli spännande och utmanande att se närmare på sitt eget ledarskap och få redskap att utveckla det. 

Maria Nilsson

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Nytt forskningsprojekt: Förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag

2021-09-30

Karlstads universitet och Bengtsfors kommun har tecknat en överenskommelse för att tillsammans utforska förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag. Det övergripande syftet är att arbeta med professionsutveckling på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet – men det är förskollärarnas frågor och idéer som ska styra innehållet. Det praktiknära forskningsprojektet genomförs inom ramen för ULF.

Kristin Ungerberg
Kristin Ungerberg, lektor. 

–  Vi ska nysta i det specifika ansvar som förskollärare har enligt styrdokument, vad det innefattar och hur de ska ta sig an uppdraget med fokus på att leda arbetet. Utgångspunkten är de frågor deltagarna har och vi kommer tillsammans att söka efter svar. En viktig del är att de som arbetar i praktiken ska reflektera och prova det som vi pratar om eftersom detta praktiserande kommer generera nya frågor att diskutera. Detta blir då ett sätt att arbeta praktiskt på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet, säger Kristin Ungerberg, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Sex förskollärare från ett rektorsområde i Bengtsfors kommun deltar. Projektet pågår läsåret 21-22 och deltagarna träffas vid nio tillfällen.

–  Vi använder oss av några olika samtalsmetoder för att fördjupa vårt fokus på ledarskap. Dessa metoder kan deltagande förskollärare sedan använda på sina arbetsplatser. De kommer på så sätt att både lära om vad ledarskap är och kan vara för förskollärare samt prova metoder de kan använda för att utöva ledarskap. Det är ett intressant sätt att arbeta med professionsutveckling och kollegialt lärande. Förhoppningen är att det ska ge ringar på vattnet genom att erfarenheter och kunskaper från projektet sprids, säger Kristin Ungerberg.

Lena Bernhardsson, rektor. Foto: Lena Åhgren. 

Lena Bernhardsson, rektor för aktuellt område i Bengtsfors kommun ser fram emot samarbetet.

–  Det är viktigt att utveckla och stärka förskollärarnas pedagogiska ledarskap och ansvar. Deltagarna tycker att det ska bli spännande och utmanande att se närmare på sitt eget ledarskap och få redskap att utveckla det. 

Maria Nilsson

Senast uppdaterad: 2023-11-27