Digital teknik som brygga mellan lärarutbildning, yrkesutbildning och arbetsplatsförlagt lärande

2021-09-22

Kan digitala multimodala loggböcker fungera som en bro mellan skola och arbetsplatsförlagt lärande, APL? Det studeras i ett pilotprojekt inom ramen för ULF. 

Chriss Mellgren med får
– Tack vare loggböckerna får jag underlag för en bättre bedömning av eleverna och det är betydligt enklare att se hur de utvecklats under sin APL, säger Chriss Mellgren, yrkeslärare på Lillerudsgymnasiet där man har utbildningar inom bl.a. djurvård. 

Idén till projektet föddes när några av deltagarna från Karlstads universitet genomförde intervjuer med yrkeslärare på olika gymnasieskolor och program om hur de använde digitala verktyg för att underlätta kontakten mellan skolan och elever ute på APL. Undervisande personal vid universitetet har också startat ett arbete med multimodala loggböcker i yrkeslärarprogrammet.

Annelie Andersén, lektor.
Foto: Cathrine Andersson Busch

–  Detta är något som på olika sätt har inspirerat de yrkeslärare som gått kursen att själva vilja prova detta med sina elever. Flera gymnasieskolor har på så vis fått kännedom om vårt arbete och har kontaktat universitetet för att få hjälp att själva börja arbeta med multimodala loggböcker, säger Annelie Andersén, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och en av deltagarna i projektet.

ULF-projekt i samarbete med Lillerudsgymnasiet
Utifrån dessa förutsättningar initierades ett ULF-projekt i samarbete med Lillerudsgymnasiet. Fyra yrkeslärare på Lillerudsgymnasiet utformade tillsammans medforskare och lärarutbildare från Karlstads universitet digitala multimodala loggböcker som skolans elever arbetade med när de var ute på APL. Eleverna har arbetat med text, bild och ljud och uppdragen i loggboken har en tydlig koppling till centralt innehåll, ämnets syfte och kunskapskraven.

–  Jag ser vad de gjort och jag hör hur de resonerar, det är betydligt enklare att se hur de utvecklats. Det finns en svårighet att få en rättvis bedömning av APL, en del handledare kommer i sin bedömning in med ord som snäll och trevlig, och det är ju inte riktigt det som ska bedömas, jag vill titta på hur de utför arbetsuppgifter och kunna fortsätta arbeta med detta i grupper när de kommer in på skolan igen. Jag får underlag för en bättre bedömning. Det är viktigt att se eleverna som en resurs för att utveckla skolan, säger Chriss Mellgren, yrkeslärare på Lillerudsgymnasiet.

Vad händer nu?
Pilotprojektet pågår under 2021. Från Karlstads universitet deltar förutom Annelie Andersén även Ann-Britt Enochsson, professor i pedagogiskt arbete, Nina Kilbrink, lektor i pedagogiskt arbete, och Annica Ådefors, adjunkt och lärarutbildare i yrkeslärarprogrammet.

–  Planen är att till hösten utöka så att fler lärare på Lillerudsgymnasiet nås av satsningen. Förutom att följa upp lärarnas fortsatta arbete kommer också elevernas erfarenheter av att arbeta med digitala multimodala loggböcker att samlas in och studeras. Intresset från andra skolor är stort och forskarna hoppas kunna involvera fler på sikt, vilket dock kräver ökad finansiering, säger Annelie Andersén.

Se filmen Digitala multimodala loggböcker under APL på Lillerudsgymnasiet

Maria Nilsson

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Digital teknik som brygga mellan lärarutbildning, yrkesutbildning och arbetsplatsförlagt lärande

2021-09-22

Kan digitala multimodala loggböcker fungera som en bro mellan skola och arbetsplatsförlagt lärande, APL? Det studeras i ett pilotprojekt inom ramen för ULF. 

Chriss Mellgren med får
– Tack vare loggböckerna får jag underlag för en bättre bedömning av eleverna och det är betydligt enklare att se hur de utvecklats under sin APL, säger Chriss Mellgren, yrkeslärare på Lillerudsgymnasiet där man har utbildningar inom bl.a. djurvård. 

Idén till projektet föddes när några av deltagarna från Karlstads universitet genomförde intervjuer med yrkeslärare på olika gymnasieskolor och program om hur de använde digitala verktyg för att underlätta kontakten mellan skolan och elever ute på APL. Undervisande personal vid universitetet har också startat ett arbete med multimodala loggböcker i yrkeslärarprogrammet.

Annelie Andersén, lektor.
Foto: Cathrine Andersson Busch

–  Detta är något som på olika sätt har inspirerat de yrkeslärare som gått kursen att själva vilja prova detta med sina elever. Flera gymnasieskolor har på så vis fått kännedom om vårt arbete och har kontaktat universitetet för att få hjälp att själva börja arbeta med multimodala loggböcker, säger Annelie Andersén, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och en av deltagarna i projektet.

ULF-projekt i samarbete med Lillerudsgymnasiet
Utifrån dessa förutsättningar initierades ett ULF-projekt i samarbete med Lillerudsgymnasiet. Fyra yrkeslärare på Lillerudsgymnasiet utformade tillsammans medforskare och lärarutbildare från Karlstads universitet digitala multimodala loggböcker som skolans elever arbetade med när de var ute på APL. Eleverna har arbetat med text, bild och ljud och uppdragen i loggboken har en tydlig koppling till centralt innehåll, ämnets syfte och kunskapskraven.

–  Jag ser vad de gjort och jag hör hur de resonerar, det är betydligt enklare att se hur de utvecklats. Det finns en svårighet att få en rättvis bedömning av APL, en del handledare kommer i sin bedömning in med ord som snäll och trevlig, och det är ju inte riktigt det som ska bedömas, jag vill titta på hur de utför arbetsuppgifter och kunna fortsätta arbeta med detta i grupper när de kommer in på skolan igen. Jag får underlag för en bättre bedömning. Det är viktigt att se eleverna som en resurs för att utveckla skolan, säger Chriss Mellgren, yrkeslärare på Lillerudsgymnasiet.

Vad händer nu?
Pilotprojektet pågår under 2021. Från Karlstads universitet deltar förutom Annelie Andersén även Ann-Britt Enochsson, professor i pedagogiskt arbete, Nina Kilbrink, lektor i pedagogiskt arbete, och Annica Ådefors, adjunkt och lärarutbildare i yrkeslärarprogrammet.

–  Planen är att till hösten utöka så att fler lärare på Lillerudsgymnasiet nås av satsningen. Förutom att följa upp lärarnas fortsatta arbete kommer också elevernas erfarenheter av att arbeta med digitala multimodala loggböcker att samlas in och studeras. Intresset från andra skolor är stort och forskarna hoppas kunna involvera fler på sikt, vilket dock kräver ökad finansiering, säger Annelie Andersén.

Se filmen Digitala multimodala loggböcker under APL på Lillerudsgymnasiet

Maria Nilsson

Senast uppdaterad: 2023-12-19