Ledarskap betydelsefullt för lärande

2021-08-30

”Lärarens sätt att leda undervisning är avgörande för hur mycket eleverna lär sig.” Det säger AnjaThorsten, lektor vid Linköpings universitet, och Marcus Samuelsson, biträdande professor, Linköpings universitet, som inom ramen för ULF leder det praktiknära forskningsprojektet “Ledarskap för lärande”. 

Anja Thorsten
Anja Thorsten, lektor vid Linköpings universitet. 

Forskningsprojektet ”Ledarskap för lärande” är ett samarbete mellan Linköpings universitet och  Mjölby kommun, Norrköpings kommun samt Söderköpings kommun. Initiativtagare till projektet var skolhuvudmännen i regionen som såg ett behov av ökad kunskap om ledarskap i klassrummet.

– Syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om vad som är betydelsefullt när lärare leder undervisning. Vårt fokus ligger på hur ett kraftfullt didaktiskt ledarskap kan stödja elevers lärande, säger Anja Thorsten.

Genom tidigare forskning finns redan en del kunskap om lärares ledarskap.

– Skolan och undervisning förändras inte hur som helst så delar av den kunskapen är alltjämt giltig. Men skolan som en del av samhället har trots allt förändrats och med förändringar kommer nya utmaningar som leder till nya överväganden för lärare, säger Marcus Samuelsson.

Flera vinster att verksamma lärare är medforskare

Verksamma lärare deltar som medforskare i projektet. Det ger flera vinster.

– Vi kan möta upp och forska kring frågor som lärare möter i sin dagliga praktik. Deras erfarenhetsbaserade kunskap är väsentlig i alla delar av processen, i allt från upplägg till analys och spridning. Eftersom lärarna är ute i skolverksamheten så har vi även tillgång till ett nätverk av andra lärare och studien kan därför lättare genomföras, säger Anja Thorsten.

De två forskarna från Linköpings universitet har lite olika forskningsbakgrund, vilket även det är ett plus.

– Vi kompletterar varandra. Jag har ägnat mycket tid till ledarskapsforskning och Anja har främst ägnat sig åt didaktisk forskning. Eftersom vi tagit delvis olika utgångspunkter har vi kunnat bidra med kompletterande infallsvinklar till det vi kallar didaktiskt ledarskap, säger Marcus Samuelsson.

Marcus Samuelsson
Marcus Samuelsson, biträdande professor, Linköpings universitet. Foto: Lennart Lundwall. 

Samverkan och samarbete för bred och djup kunskap

Kring området didaktiskt ledarskap arbetades en utbildning fram. Den implementerades på skolor i Mjölby, Norrköping och Söderköping under våren 2021.

– Utbildningen riktades mot att utveckla lärares didaktiska ledarskap, det vill säga förmågan att leda undervisningen med elevernas lärande i fokus. Vi träffade lärarna vid tre tillfällen och lyfte fram planering, genomförande och uppföljning med fokus på att undervisningen skulle bli och vara ett meningsfullt sammanhang för elever till stöd för deras lärande, säger Anja Thorsten.

Forskningsprojektet ”Ledarskap för lärande” är i sitt slutskede. Forskarna håller nu på att analysera hur utbildningen påverkade lärarnas didaktiska ledarskap och kommer under hösten att skriva en rapport där det samlade resultatet presenteras.

– Samverkan och samarbete i projekt som detta gör att vi får en bred och djup kompetens, det bidrar till utveckling och lärande för samtliga parter. Vi hoppas att vi kan öka kunskapen om hur nära sammanflätat ledarskap och ämnesundervisning är. Samtidigt vill vi visa på faktorer som kan påverka elevers lärande och som därför är viktiga att ha med sig som lärare, säger Marcus Samuelsson. 

Maria Nilsson

Mer läsning

Ett sätt att få syn på hur lärare leder undervisning är att observera och då ta hjälp av ett observationsprotokoll. I forskningsprojektet ”Ledarskap för lärande” genomfördes observationer före och efter utbildningen.  Läs mer om hur observationsprotokollet togs fram och ser ut i artikeln ”Ett observationsprotokoll för att studera ledarskap för lärande”

Observationerna genomfördes av medforskande lärare. Läs mer i blogginlägget Observation – ett sällsynt fenomen i lärares liv!

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Ledarskap betydelsefullt för lärande

2021-08-30

”Lärarens sätt att leda undervisning är avgörande för hur mycket eleverna lär sig.” Det säger AnjaThorsten, lektor vid Linköpings universitet, och Marcus Samuelsson, biträdande professor, Linköpings universitet, som inom ramen för ULF leder det praktiknära forskningsprojektet “Ledarskap för lärande”. 

Anja Thorsten
Anja Thorsten, lektor vid Linköpings universitet. 

Forskningsprojektet ”Ledarskap för lärande” är ett samarbete mellan Linköpings universitet och  Mjölby kommun, Norrköpings kommun samt Söderköpings kommun. Initiativtagare till projektet var skolhuvudmännen i regionen som såg ett behov av ökad kunskap om ledarskap i klassrummet.

– Syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om vad som är betydelsefullt när lärare leder undervisning. Vårt fokus ligger på hur ett kraftfullt didaktiskt ledarskap kan stödja elevers lärande, säger Anja Thorsten.

Genom tidigare forskning finns redan en del kunskap om lärares ledarskap.

– Skolan och undervisning förändras inte hur som helst så delar av den kunskapen är alltjämt giltig. Men skolan som en del av samhället har trots allt förändrats och med förändringar kommer nya utmaningar som leder till nya överväganden för lärare, säger Marcus Samuelsson.

Flera vinster att verksamma lärare är medforskare

Verksamma lärare deltar som medforskare i projektet. Det ger flera vinster.

– Vi kan möta upp och forska kring frågor som lärare möter i sin dagliga praktik. Deras erfarenhetsbaserade kunskap är väsentlig i alla delar av processen, i allt från upplägg till analys och spridning. Eftersom lärarna är ute i skolverksamheten så har vi även tillgång till ett nätverk av andra lärare och studien kan därför lättare genomföras, säger Anja Thorsten.

De två forskarna från Linköpings universitet har lite olika forskningsbakgrund, vilket även det är ett plus.

– Vi kompletterar varandra. Jag har ägnat mycket tid till ledarskapsforskning och Anja har främst ägnat sig åt didaktisk forskning. Eftersom vi tagit delvis olika utgångspunkter har vi kunnat bidra med kompletterande infallsvinklar till det vi kallar didaktiskt ledarskap, säger Marcus Samuelsson.

Marcus Samuelsson
Marcus Samuelsson, biträdande professor, Linköpings universitet. Foto: Lennart Lundwall. 

Samverkan och samarbete för bred och djup kunskap

Kring området didaktiskt ledarskap arbetades en utbildning fram. Den implementerades på skolor i Mjölby, Norrköping och Söderköping under våren 2021.

– Utbildningen riktades mot att utveckla lärares didaktiska ledarskap, det vill säga förmågan att leda undervisningen med elevernas lärande i fokus. Vi träffade lärarna vid tre tillfällen och lyfte fram planering, genomförande och uppföljning med fokus på att undervisningen skulle bli och vara ett meningsfullt sammanhang för elever till stöd för deras lärande, säger Anja Thorsten.

Forskningsprojektet ”Ledarskap för lärande” är i sitt slutskede. Forskarna håller nu på att analysera hur utbildningen påverkade lärarnas didaktiska ledarskap och kommer under hösten att skriva en rapport där det samlade resultatet presenteras.

– Samverkan och samarbete i projekt som detta gör att vi får en bred och djup kompetens, det bidrar till utveckling och lärande för samtliga parter. Vi hoppas att vi kan öka kunskapen om hur nära sammanflätat ledarskap och ämnesundervisning är. Samtidigt vill vi visa på faktorer som kan påverka elevers lärande och som därför är viktiga att ha med sig som lärare, säger Marcus Samuelsson. 

Maria Nilsson

Mer läsning

Ett sätt att få syn på hur lärare leder undervisning är att observera och då ta hjälp av ett observationsprotokoll. I forskningsprojektet ”Ledarskap för lärande” genomfördes observationer före och efter utbildningen.  Läs mer om hur observationsprotokollet togs fram och ser ut i artikeln ”Ett observationsprotokoll för att studera ledarskap för lärande”

Observationerna genomfördes av medforskande lärare. Läs mer i blogginlägget Observation – ett sällsynt fenomen i lärares liv!

Senast uppdaterad: 2023-05-26