Forskare vid GU: Ansök om medel för praktiknära forskning!

2021-08-12

Nu är det snart dags för dig som är forskare vid Göteborgs universitet att söka ULF-medel för praktiknära forskning. Ansökningar som går vidare har möjlighet att beviljas projektmedel på upp till 1 miljon kronor för ett tvåårigt projekt och dessutom bli en del av ett stort lokalt och nationellt nätverk av ULF-projekt.

ULF-forskning är forskning som bidrar med ny kunskap som stärker den vetenskapliga grunden i skolan och gör lärarutbildningen ännu mer forskningsanknuten. Ansökan är öppen för tillsvidareanställda forskare vid samtliga fakulteter vid Göteborgs universitet från och med 8 augusti.

– Jag vill uppmana forskare från olika fakulteter att söka, det vore också spännande att se forskningssamarbeten över fakultetsgränserna, säger Maria Jarl, universitetslektor vid Göteborgs universitet och del av den nationella samordningsgruppen för ULF.

– Genom den här utlysningen får man en unik möjlighet att bedriva forskning som genererar kunskaper som utvecklar verksamheten i skolan och förskolan. Vad kan vara viktigare?

Ansökningar med just ett tydligt samverkansfokus kommer att prioriteras i bedömningen. Att det handlar om samverkan mellan forskare och lärare eller förskollärare är förstås självklart eftersom det handlar om praktiknära forskning, menar Maria Jarl,

– Men samverkan kan omfatta så mycket mer. Det kan också avse samverkan mellan skolor, till exempel kan flera olika skolor eller förskolor delta i ett ULF-projekt. Skolorna eller förskolorna kan också tillhöra olika kommuner. Då vidgar man samverkan ännu mer.

Det är tredje gången Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen startar en utlysning av ULF-medel. Tillsammans med de 14 ULF-projekt som har fått finansiering tidigare kommer de projekt som finansieras i tredje utlysningen visa på stort engagemang och omfattande kapacitet, både på universitetet och i skolan och förskolan, det hoppas i alla fall Maria Jarl,

– Vi kommer att ha många konkreta exempel och resultat att visa upp för politiken! Den som startar upp ett ULF-projekt är med andra ord med och lägger grunden till vad vi hoppas ska bli en nationell och permanent organisation för praktiknära forskning inom utbildningsområdet.I första ansökningsomgången, steg 1, ska du som söker lämna in en forskningsidé eller forskningsskiss. De forskningsskisser som går vidare från steg 1 kommer till steg 2. De sökande vars skisser godkänts i steg 2 kan beviljas medel upp till 1 miljon kronor för ett tvåårigt projekt. Utlysningen sker inom ramen för den överenskommelse om samverkan kring praktiknära forskning som Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen har ingått. Den som har en idé om vilken ny ULF-forskning som borde bedrivas kan lämna in sin ansökan mellan 8 augusti och 17 september.

Mer info finns här

Cecilia Floris

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Forskare vid GU: Ansök om medel för praktiknära forskning!

2021-08-12

Nu är det snart dags för dig som är forskare vid Göteborgs universitet att söka ULF-medel för praktiknära forskning. Ansökningar som går vidare har möjlighet att beviljas projektmedel på upp till 1 miljon kronor för ett tvåårigt projekt och dessutom bli en del av ett stort lokalt och nationellt nätverk av ULF-projekt.

ULF-forskning är forskning som bidrar med ny kunskap som stärker den vetenskapliga grunden i skolan och gör lärarutbildningen ännu mer forskningsanknuten. Ansökan är öppen för tillsvidareanställda forskare vid samtliga fakulteter vid Göteborgs universitet från och med 8 augusti.

– Jag vill uppmana forskare från olika fakulteter att söka, det vore också spännande att se forskningssamarbeten över fakultetsgränserna, säger Maria Jarl, universitetslektor vid Göteborgs universitet och del av den nationella samordningsgruppen för ULF.

– Genom den här utlysningen får man en unik möjlighet att bedriva forskning som genererar kunskaper som utvecklar verksamheten i skolan och förskolan. Vad kan vara viktigare?

Ansökningar med just ett tydligt samverkansfokus kommer att prioriteras i bedömningen. Att det handlar om samverkan mellan forskare och lärare eller förskollärare är förstås självklart eftersom det handlar om praktiknära forskning, menar Maria Jarl,

– Men samverkan kan omfatta så mycket mer. Det kan också avse samverkan mellan skolor, till exempel kan flera olika skolor eller förskolor delta i ett ULF-projekt. Skolorna eller förskolorna kan också tillhöra olika kommuner. Då vidgar man samverkan ännu mer.

Det är tredje gången Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen startar en utlysning av ULF-medel. Tillsammans med de 14 ULF-projekt som har fått finansiering tidigare kommer de projekt som finansieras i tredje utlysningen visa på stort engagemang och omfattande kapacitet, både på universitetet och i skolan och förskolan, det hoppas i alla fall Maria Jarl,

– Vi kommer att ha många konkreta exempel och resultat att visa upp för politiken! Den som startar upp ett ULF-projekt är med andra ord med och lägger grunden till vad vi hoppas ska bli en nationell och permanent organisation för praktiknära forskning inom utbildningsområdet.I första ansökningsomgången, steg 1, ska du som söker lämna in en forskningsidé eller forskningsskiss. De forskningsskisser som går vidare från steg 1 kommer till steg 2. De sökande vars skisser godkänts i steg 2 kan beviljas medel upp till 1 miljon kronor för ett tvåårigt projekt. Utlysningen sker inom ramen för den överenskommelse om samverkan kring praktiknära forskning som Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen har ingått. Den som har en idé om vilken ny ULF-forskning som borde bedrivas kan lämna in sin ansökan mellan 8 augusti och 17 september.

Mer info finns här

Cecilia Floris

Senast uppdaterad: 2023-02-06