ULF i Almedalen: Panelsamtal med kraft och klarsyn

2021-07-06

Flera exempel på genuin samverkan mellan skola och akademi gavs av deltagarna i panelsamtalet "Ge lärare möjlighet att kombinera forskning och undervisning". En nyexad student, två lektorer, en förstelärare och en doktorand berättade om hur gemensamma forskningsmiljöer och förenade tjänster faktiskt fungerar - och om behovet av tydliga karriärvägar för den student som vill bli docent. Ta del av samtalet i efterhand!

Bakgrund
Betydelsen av att professionen äger sin egen kunskapsutveckling är ett axiom. Men fortfarande är andelen disputerade lärare som har möjlighet att kombinera forskning och undervisning liten. Både skolan och akademin saknar idag välutbildad arbetskraft inom vissa för lärar- och rektorsutbildningarna viktiga områden.

Försöksverksamheten ULF visar på möjliga vägar framåt med olika typer av karriärvägar och kombinationstjänster, genom en gedigen och långsiktig samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten. Med nödvändig infrastruktur på plats kan ett nytt "ekosystem" ta form som rotar sig i lärarutbildningen, där studenter har möjlighet att redan under sin studietid ingå i FoU-miljöer på lärosätet och hos skolhuvudmannen. Härifrån kan en livslång karriär byggas. 

Ett panelsamtal om hur förenade tjänster och gemensamma forskningsmiljöer fungerar i praktiken - och om den framtid som kommer med en genuin samverkan mellan skola och akademi. 

Samtalet sändes den 6 juli kl. 09.00 – 10.00 och kan även ses på Almedalen Play
 
Deltagare
Hanna Nilsson, Nyexaminerad lärare, Luleå tekniska universitet 
Sara Viklund, Förstelärare och handledare, Piteå kommun / Luleå tekniska universitet 
Marie Utterberg Modén, Doktorand, Göteborgs universitet / Kungsbacka kommun
Anna Bergkvist, Lektor, Arvika kommun / Karlstads universitet 
Anna Backman Bister, Universitetslektor, Kungliga musikhögskolan / Eskilstuna kommun

Moderatorer: 
Maria Jarl, lektor i utbildningsvetenskap och medlem i ULF:s nationella samordningsgrupp, Göteborgs universitet. 
Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och ständig sekreterare i ULF:s nationella samordningsgrupp , Uppsala universitet. 

ULF i Almedalen: Panelsamtal med kraft och klarsyn

2021-07-06

Flera exempel på genuin samverkan mellan skola och akademi gavs av deltagarna i panelsamtalet "Ge lärare möjlighet att kombinera forskning och undervisning". En nyexad student, två lektorer, en förstelärare och en doktorand berättade om hur gemensamma forskningsmiljöer och förenade tjänster faktiskt fungerar - och om behovet av tydliga karriärvägar för den student som vill bli docent. Ta del av samtalet i efterhand!

Bakgrund
Betydelsen av att professionen äger sin egen kunskapsutveckling är ett axiom. Men fortfarande är andelen disputerade lärare som har möjlighet att kombinera forskning och undervisning liten. Både skolan och akademin saknar idag välutbildad arbetskraft inom vissa för lärar- och rektorsutbildningarna viktiga områden.

Försöksverksamheten ULF visar på möjliga vägar framåt med olika typer av karriärvägar och kombinationstjänster, genom en gedigen och långsiktig samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten. Med nödvändig infrastruktur på plats kan ett nytt "ekosystem" ta form som rotar sig i lärarutbildningen, där studenter har möjlighet att redan under sin studietid ingå i FoU-miljöer på lärosätet och hos skolhuvudmannen. Härifrån kan en livslång karriär byggas. 

Ett panelsamtal om hur förenade tjänster och gemensamma forskningsmiljöer fungerar i praktiken - och om den framtid som kommer med en genuin samverkan mellan skola och akademi. 

Samtalet sändes den 6 juli kl. 09.00 – 10.00 och kan även ses på Almedalen Play
 
Deltagare
Hanna Nilsson, Nyexaminerad lärare, Luleå tekniska universitet 
Sara Viklund, Förstelärare och handledare, Piteå kommun / Luleå tekniska universitet 
Marie Utterberg Modén, Doktorand, Göteborgs universitet / Kungsbacka kommun
Anna Bergkvist, Lektor, Arvika kommun / Karlstads universitet 
Anna Backman Bister, Universitetslektor, Kungliga musikhögskolan / Eskilstuna kommun

Moderatorer: 
Maria Jarl, lektor i utbildningsvetenskap och medlem i ULF:s nationella samordningsgrupp, Göteborgs universitet. 
Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och ständig sekreterare i ULF:s nationella samordningsgrupp , Uppsala universitet. 

Senast uppdaterad: 2022-08-29