Panelsamtal på Almedalsveckan: Ge lärare möjlighet att kombinera forskning och undervisning

2021-06-28

ULF står värd för ett panelsamtal under sommarens digitala Almedalsvecka. I samtalet, som sänds den 6 juli, medverkar bland andra lärare och lektorer som har förmånen att få ägna sig åt både forskning och undervisning. De vittnar om hur detta blir en formel som genererar kunskap, energi och verksamhetsutveckling i både skola och lärarutbildning. 

Almedalen vy
Almedalsveckan genomförs i år som ett i huvudsak digitalt arrangemang över fyra dagar, 4 - 7 juli. Försöksverksamheten ULF medverkar med ett panelsamtal den 6 juli kl.09.00 - 10.30. 

Betydelsen av att professionen äger sin egen kunskapsutveckling är ett axiom. Men fortfarande är andelen disputerade lärare som har möjlighet att kombinera forskning och undervisning liten. Både skolan och akademin saknar idag välutbildad arbetskraft inom vissa för lärar- och rektorsutbildningarna viktiga områden.

Försöksverksamheten ULF visar på möjliga vägar framåt med olika typer av karriärvägar och kombinationstjänster, genom en gedigen och långsiktig samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten. Med nödvändig infrastruktur på plats kan ett nytt "ekosystem" ta form som rotar sig i lärarutbildningen, där studenter har möjlighet att redan under sin studietid ingå i FoU-miljöer på lärosätet och hos skolhuvudmannen. Härifrån kan en livslång karriär byggas. 

Välkommen till ett panelsamtal om hur förenade tjänster och gemensamma forskningsmiljöer fungerar i praktiken - och om den framtid som kommer med en genuin samverkan mellan skola och akademi. 

Samtalet sänds den 6 juli kl. 09.00 – 10.00. Se sändningen på Almedalen Play. 
 
Deltagare
Hanna Nilsson, Nyexaminerad lärare, Luleå tekniska universitet 
Sara Viklund, Förstelärare och handledare, Piteå kommun / Luleå tekniska universitet 
Marie Utterberg Modén, Doktorand, Göteborgs universitet / Kungsbacka kommun
Anna Bergkvist, Lektor, Arvika kommun / Karlstads universitet 
Anna Backman Bister, Universitetslektor, Kungliga musikhögskolan / Eskilstuna kommun

Moderatorer: 
Maria Jarl, lektor i utbildningsvetenskap och medlem i ULF:s nationella samordningsgrupp, Göteborgs universitet. 
Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och ständig sekreterare i ULF:s nationella samordningsgrupp , Uppsala universitet. 

Panelsamtal på Almedalsveckan: Ge lärare möjlighet att kombinera forskning och undervisning

2021-06-28

ULF står värd för ett panelsamtal under sommarens digitala Almedalsvecka. I samtalet, som sänds den 6 juli, medverkar bland andra lärare och lektorer som har förmånen att få ägna sig åt både forskning och undervisning. De vittnar om hur detta blir en formel som genererar kunskap, energi och verksamhetsutveckling i både skola och lärarutbildning. 

Almedalen vy
Almedalsveckan genomförs i år som ett i huvudsak digitalt arrangemang över fyra dagar, 4 - 7 juli. Försöksverksamheten ULF medverkar med ett panelsamtal den 6 juli kl.09.00 - 10.30. 

Betydelsen av att professionen äger sin egen kunskapsutveckling är ett axiom. Men fortfarande är andelen disputerade lärare som har möjlighet att kombinera forskning och undervisning liten. Både skolan och akademin saknar idag välutbildad arbetskraft inom vissa för lärar- och rektorsutbildningarna viktiga områden.

Försöksverksamheten ULF visar på möjliga vägar framåt med olika typer av karriärvägar och kombinationstjänster, genom en gedigen och långsiktig samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten. Med nödvändig infrastruktur på plats kan ett nytt "ekosystem" ta form som rotar sig i lärarutbildningen, där studenter har möjlighet att redan under sin studietid ingå i FoU-miljöer på lärosätet och hos skolhuvudmannen. Härifrån kan en livslång karriär byggas. 

Välkommen till ett panelsamtal om hur förenade tjänster och gemensamma forskningsmiljöer fungerar i praktiken - och om den framtid som kommer med en genuin samverkan mellan skola och akademi. 

Samtalet sänds den 6 juli kl. 09.00 – 10.00. Se sändningen på Almedalen Play. 
 
Deltagare
Hanna Nilsson, Nyexaminerad lärare, Luleå tekniska universitet 
Sara Viklund, Förstelärare och handledare, Piteå kommun / Luleå tekniska universitet 
Marie Utterberg Modén, Doktorand, Göteborgs universitet / Kungsbacka kommun
Anna Bergkvist, Lektor, Arvika kommun / Karlstads universitet 
Anna Backman Bister, Universitetslektor, Kungliga musikhögskolan / Eskilstuna kommun

Moderatorer: 
Maria Jarl, lektor i utbildningsvetenskap och medlem i ULF:s nationella samordningsgrupp, Göteborgs universitet. 
Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och ständig sekreterare i ULF:s nationella samordningsgrupp , Uppsala universitet. 

Senast uppdaterad: 2022-11-30