Debatt: Gör lärarutbildningen mer forskningsbaserad

2021-05-31

Om skolan ska vila på vetenskaplig grund måste basanslagen till utbildningsvetenskaplig forskning öka. Dagens låga anslag gör det svårt att bygga upp starka forskningsmiljöer som kan bidra till lärar- och förskollärarutbildningarna. Det skriver företrädare för student- och doktorandorganisationer vid Uppsala universitet i Tidningen Curie. 

avsändare från Uppsala universitet. Bakom debattinlägget står Jacob Färnert, ordförande i Uppsala studentkår, Emmy Schylander, ämneslärarstudent och ordförande i Sektion Lära samt Gustaf J. Bjurhammer, ordförande i Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet och doktorand i pedagogik, samt ULF-aktiv via Uppsala-nodens styrgrupp. 

Läs hela inlägget på Curies webbplats!

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Debatt: Gör lärarutbildningen mer forskningsbaserad

2021-05-31

Om skolan ska vila på vetenskaplig grund måste basanslagen till utbildningsvetenskaplig forskning öka. Dagens låga anslag gör det svårt att bygga upp starka forskningsmiljöer som kan bidra till lärar- och förskollärarutbildningarna. Det skriver företrädare för student- och doktorandorganisationer vid Uppsala universitet i Tidningen Curie. 

avsändare från Uppsala universitet. Bakom debattinlägget står Jacob Färnert, ordförande i Uppsala studentkår, Emmy Schylander, ämneslärarstudent och ordförande i Sektion Lära samt Gustaf J. Bjurhammer, ordförande i Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet och doktorand i pedagogik, samt ULF-aktiv via Uppsala-nodens styrgrupp. 

Läs hela inlägget på Curies webbplats!

Senast uppdaterad: 2023-09-11