Nationell ULF Bazar – möte på tröskeln till framtidens modeller för ULF-forskning

2021-05-07

Igår genomfördes Nationell ULF Bazar med kring 160 ULF-aktiva deltagare från skol- och universitetsvärlden. Nära förestående är en framtid med permanent ULF-verksamhet i hela landet, ett faktum som präglade dagens diskussioner såväl som forskningsminister Matilda Ernkrans positiva inledningstal.

Nationell ULF Bazar öppnades av professor Elisabet Nihlfors och ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. Syftet med dagen - att inför inlämningen av slutrapporten i mars 2022 höra ULF-aktörernas inspel på försöksverksamhetens knäckfrågor. 

– Eftersom försöksverksamheten varit framgångsrik och har stora möjligheter att utvecklas, gör vi nu den utökning som aviseras i forskningspropositionen. Det innebär att fler huvudmän kan delta och att samarbetsavtalen blir långsiktiga. När 2024 är till ända ska fler lärare, lärarutbildare, forskare och lärarstudenter ha varit engagerade i samverkan kring praktiknära forskning. Regeringen har höga förhoppningar, sa Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Den stundande inlämningen av slutrapporten och beskedet i forskningspropositionen, som alltså innebär att försöksverksamheten ULF förlängs till 2024, höjde temperaturen på mötesplatsen Nationell ULF Bazar. Det blev ett viktigt tillfälle för den Nationella samordningsgruppen att få parternas inspel på knäckfrågorna. På plats fanns representanter från 25 lärosäten och ett stort antal huvudmän, alla aktiva inom ULF på något sätt; på en skola, i ett lärarprogram, hos en huvudman, som forskare, lärare eller student. 

"Strukturer som består trots att människor kommer och går"

Dagens diskussioner kretsade kring vilka förutsättningar som behöver finnas – på nationell, regional och lokal nivå - för att möjliggöra att ULF-forskning stärker den vetenskapliga grunden i såväl skola som lärarutbildning. Inspel från deltagare rörde t.ex. behovet av ekonomiska resurser till skolan, förenade tjänster som villkor, likvärdighet mellan kommuner och samverkansavtal som både är robusta och flexibla. Professor Elisabet Nihlfors knöt ihop säcken:

– Det tar mellan 5-7 år att få till en förändring och där är vi nu – dörren står öppen. Det gäller bara att hitta formerna så att vi inte gång på gång måste starta om, utan får strukturer som består trots att människor kommer och går. När vi i mars 2022 lämnar in slutrapporten hoppas vi på snabb feedback från regeringen, så att vi kan jobba vidare mot en reguljär verksamhet som tar med hela landet. 2025 vet vi precis hur det ska se ut. Vi har en bit kvar, men är många som hjälps åt och det känns oerhört bra. 

Den samlade dokumentationen från Nationell ULF Bazar 2021 kommer att läggas upp på webben inom kort! 

Andrea Dahlkild


Bonusmaterial

Ta del av presentationen från professor Sølvi Lillejords föreläsning Praktiknära forskning som ett wicked problem - kompliserat men inte olösligt 

... och grattis till Charlotte ”Thinky” Lennartsdotter, förstelärare på Kunskapsskolan i Trelleborg, som vann ULF-quizet! 

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Nationell ULF Bazar – möte på tröskeln till framtidens modeller för ULF-forskning

2021-05-07

Igår genomfördes Nationell ULF Bazar med kring 160 ULF-aktiva deltagare från skol- och universitetsvärlden. Nära förestående är en framtid med permanent ULF-verksamhet i hela landet, ett faktum som präglade dagens diskussioner såväl som forskningsminister Matilda Ernkrans positiva inledningstal.

Nationell ULF Bazar öppnades av professor Elisabet Nihlfors och ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. Syftet med dagen - att inför inlämningen av slutrapporten i mars 2022 höra ULF-aktörernas inspel på försöksverksamhetens knäckfrågor. 

– Eftersom försöksverksamheten varit framgångsrik och har stora möjligheter att utvecklas, gör vi nu den utökning som aviseras i forskningspropositionen. Det innebär att fler huvudmän kan delta och att samarbetsavtalen blir långsiktiga. När 2024 är till ända ska fler lärare, lärarutbildare, forskare och lärarstudenter ha varit engagerade i samverkan kring praktiknära forskning. Regeringen har höga förhoppningar, sa Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Den stundande inlämningen av slutrapporten och beskedet i forskningspropositionen, som alltså innebär att försöksverksamheten ULF förlängs till 2024, höjde temperaturen på mötesplatsen Nationell ULF Bazar. Det blev ett viktigt tillfälle för den Nationella samordningsgruppen att få parternas inspel på knäckfrågorna. På plats fanns representanter från 25 lärosäten och ett stort antal huvudmän, alla aktiva inom ULF på något sätt; på en skola, i ett lärarprogram, hos en huvudman, som forskare, lärare eller student. 

"Strukturer som består trots att människor kommer och går"

Dagens diskussioner kretsade kring vilka förutsättningar som behöver finnas – på nationell, regional och lokal nivå - för att möjliggöra att ULF-forskning stärker den vetenskapliga grunden i såväl skola som lärarutbildning. Inspel från deltagare rörde t.ex. behovet av ekonomiska resurser till skolan, förenade tjänster som villkor, likvärdighet mellan kommuner och samverkansavtal som både är robusta och flexibla. Professor Elisabet Nihlfors knöt ihop säcken:

– Det tar mellan 5-7 år att få till en förändring och där är vi nu – dörren står öppen. Det gäller bara att hitta formerna så att vi inte gång på gång måste starta om, utan får strukturer som består trots att människor kommer och går. När vi i mars 2022 lämnar in slutrapporten hoppas vi på snabb feedback från regeringen, så att vi kan jobba vidare mot en reguljär verksamhet som tar med hela landet. 2025 vet vi precis hur det ska se ut. Vi har en bit kvar, men är många som hjälps åt och det känns oerhört bra. 

Den samlade dokumentationen från Nationell ULF Bazar 2021 kommer att läggas upp på webben inom kort! 

Andrea Dahlkild


Bonusmaterial

Ta del av presentationen från professor Sølvi Lillejords föreläsning Praktiknära forskning som ett wicked problem - kompliserat men inte olösligt 

... och grattis till Charlotte ”Thinky” Lennartsdotter, förstelärare på Kunskapsskolan i Trelleborg, som vann ULF-quizet! 

Senast uppdaterad: 2023-11-27