Matilda Ernkrans öppnar Nationell ULF Bazar 6 maj

2021-04-13

Om ungefär tre veckor genomförs för andra gången en Nationell ULF Bazar, försöksverksamhetens forum för erfarenhetsutbyte. Det har blivit dags att skärpa diskussionerna om hur framtidens ULF-avtal ska se ut på nationell, regional och lokal nivå. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, kommer att inleda dagen.

Matilda Ernkrans, minister för
högre utbildning och forskning.

På Nationell ULF Bazar möts ULF-företrädare från 25 lärosäten, 4 noder och ett stort antal huvudmän för att bidra med inspel på knäckfrågor kring slutrapporten - det dokument som ska visa vägen i övergången till långsiktigt hållbara strukturer för samverkan mellan skola och akademi. När rapporten lämnas in till regeringen i mars 2022 har försöksverksamheten pågått i lite mer än fem år.

– Vi har redan kommit långt i skrivandet, tack vare ett grundligt arbete med att samla in lärdomar från ULF-nodernas alla lokala sammanhang. När vi nu samlas nationellt handlar det om hur kommande ULF-avtal bör utformas för att garantera långsiktighet på ett nationellt plan, och samtidigt ge flexibilitet och hållbarhet runt om i landet. Det är värdefullt att Matilda Ernkrans vill vara med och sätta tonen för dagen och för vårt fortsatta bygge, säger professor Elisabet Nihlfors, ständig sekreterare i den Nationella samordningsgruppen för ULF.

Dagen innehåller också en föreläsning av av Sølvi Lillejord, professor vid Universitetet i Bergen: ”Praktiknära forskning som ett “wicked problem” - kompliserat, men inte olösligt”.

– ULF-forskning som stärker den vetenskapliga grunden i både skola och lärarutbildning ställer krav på en genuin samverkan. Det förutsätter i sin tur ödmjukhet, att kunna mötas i ”ögonhöjd” och ta vara på varandras olika kunskaper och kompetenser. Det ska bli intressant att få ta del av professor Lillejords breda kunskaper och erfarenheter av sådana möten, säger Elisabet Nihlfors. 

Andrea Dahlkild

Matilda Ernkrans öppnar Nationell ULF Bazar 6 maj

2021-04-13

Om ungefär tre veckor genomförs för andra gången en Nationell ULF Bazar, försöksverksamhetens forum för erfarenhetsutbyte. Det har blivit dags att skärpa diskussionerna om hur framtidens ULF-avtal ska se ut på nationell, regional och lokal nivå. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, kommer att inleda dagen.

Matilda Ernkrans, minister för
högre utbildning och forskning.

På Nationell ULF Bazar möts ULF-företrädare från 25 lärosäten, 4 noder och ett stort antal huvudmän för att bidra med inspel på knäckfrågor kring slutrapporten - det dokument som ska visa vägen i övergången till långsiktigt hållbara strukturer för samverkan mellan skola och akademi. När rapporten lämnas in till regeringen i mars 2022 har försöksverksamheten pågått i lite mer än fem år.

– Vi har redan kommit långt i skrivandet, tack vare ett grundligt arbete med att samla in lärdomar från ULF-nodernas alla lokala sammanhang. När vi nu samlas nationellt handlar det om hur kommande ULF-avtal bör utformas för att garantera långsiktighet på ett nationellt plan, och samtidigt ge flexibilitet och hållbarhet runt om i landet. Det är värdefullt att Matilda Ernkrans vill vara med och sätta tonen för dagen och för vårt fortsatta bygge, säger professor Elisabet Nihlfors, ständig sekreterare i den Nationella samordningsgruppen för ULF.

Dagen innehåller också en föreläsning av av Sølvi Lillejord, professor vid Universitetet i Bergen: ”Praktiknära forskning som ett “wicked problem” - kompliserat, men inte olösligt”.

– ULF-forskning som stärker den vetenskapliga grunden i både skola och lärarutbildning ställer krav på en genuin samverkan. Det förutsätter i sin tur ödmjukhet, att kunna mötas i ”ögonhöjd” och ta vara på varandras olika kunskaper och kompetenser. Det ska bli intressant att få ta del av professor Lillejords breda kunskaper och erfarenheter av sådana möten, säger Elisabet Nihlfors. 

Andrea Dahlkild

Senast uppdaterad: 2022-08-29