LTU inviger seminarieserie för stärkt utbildningsdialog i norr

2021-02-18

För att främja utveckling inom förskola och skola startar Luleå tekniska universitet en seminarieserie med olika teman. Hittills är åtta seminarier inplanerade. – Det är ett nytt samarbete med förskole- och skolverksamheter i länet, samt Norrbottens kommuner säger Ulrika Bergmark, biträdande professor i pedagogik. 

ulrika bergmark inviger Udin
Ulrika Bergmark, ansvarig för projektet UDiN, inledde invigningen. Foto: Karin Sjöberg

Projektet heter utbildningsdialog i norr, UDiN, och ska ge möjlighet till erfarenhetsutbyten och nätverksbyggande och är en del av försöksverksamheten ULF. 

Tisdag den 2 februari var det digital invigning av seminarieserien. Då medverkade Cathrine Norberg, prorektor vid Luleå tekniska universitet, och Magnus Åkerlund, skolchef i Bodens kommun, med invigningstal.

– Det är viktigt att invigningen görs av ledare från både universitet och skolhuvudman. Tillsammans skapar vi något nytt och unikt. UDiN kommer att ha en stor bredd och beröra olika tematiska områden. Forsknings- och utvecklingsarbeten inom alla utbildningsnivåer, från förskola till högre utbildning, kommer att presenteras med efterföljande samtal för deltagarna, säger Ulrika Bergmark.

Uppskattar samarbetet

Målet med seminarieserien är att ge möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande för alla som är engagerade i skolutveckling och forskning som lärare, annan förskole- och skolpersonal, rektorer, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare, lärarutbildare och forskare.
Magnus Åkerlund, uppskattar samarbetet.

– UDiN är viktigt för förskolor och skolor i Norrbotten. Det bidrar till att nå målet att alla barn och elever ska nå så långt som möjligt i sin sociala och kunskapsmässiga utveckling. Nu kan vi tillsammans med Luleå tekniska universitet bygga nätverk och föra dialoger utifrån olika teman. Det inspirerar till fortsatt skolutveckling som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger han. Han lyfter också fram möjligheterna att ta del av det goda arbete som pågår inom skolan. 

 

invigning seminarieserie
Magnus Åkerlund och Catrine Norberg klippte bandet när Ulrika Bergmark räknat till tre. Foto: Karin Sjöberg

Vill skapa dialog

Cathrine Norberg, prorektor vid Luleå Tekniska universitet, ser UDiN som en del i arbetet för universitetets vision 2030, som bland annat poängterar banbrytande forskning och nydanande utbildning.

– Med praktiknära forskning, som det här är, ska vi ha en skolverksamhet i framkant i Norrbotten, som bygger på samverkan, säger hon.

Efter invigningsceremonierna förläste Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet på dagens tema  ”Att mötas i dialog för utbildning, forskning och utveckling”.

– Hon har lång och omfattande erfarenhet av hur samverkan mellan universitet och skolor och förskolor kan se ut. Efteråt kunde alla deltagarna delta med reflektioner i mindre grupper.

Utgångspunkten i projektet är att skapa dialog på olika sätt.

– Och då är själva samtalet mellan deltagarna mycket viktigt. Just nu har vi träffarna via Zoom, men sedan är förhoppningen att även ska kunna bjuda in deltagare till Vetenskapens hus i Luleå, säger Ulrika Bergmark.

Karin Sjöberg

UDiN - program för seminarieserien