ULF i Huddinge: Satsning på forskningsseminarier på temat språkutveckling

2021-01-26

Språkutveckling är ett uttalat utvecklingsområde inom skolområdet i Huddinge kommun. Därför valde man att ha detta som tema i de forskningsseminarier som startats inom ramen för ULF. Samarbetspartner är Södertörns högskola. 

– Mitt intryck är att det finns en mycket hög kompetens och ett synnerligen starkt engagemang hos alla deltagare i gruppen, säger Anna Forslund, som är förskollärare på Visättravallens förskola i Flemingsberg och med i forskningsseminariet för förskola och grundskola.

Huddinge kommun skrev ULF-avtal med Södertörns högskola sommaren 2018 och valde att satsa  bland annat på forskningsseminarier där lärare och förskollärare i kommunen träffar och diskuterar med forskare från Södertörns högskola. 

– Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom ULF-arbetet får vi möjlighet att utveckla båda delarna, både lokalt och i praktiken här i Huddinge, säger Helena Näslund, tillförordnad utbildningsdirektör på kommunens barn- och utbildningsförvaltning.

– ULF-arbetet syftar ju till stor del till att bygga strukturer för det fortsatta arbetet och att identifiera några frågeställningar som vi vill utreda vidare tillsammans med Södertörns högskola. Det känns gott att vi krokar arm genom hela utbildningssystemet för att utveckla den vetenskapliga grunden och vår beprövade erfarenhet.

Kommunen har valt att dela upp arbetet i två forskningsseminarieserier, en för lärare och förskollärare i förskola och grundskola och en för lärare i gymnasiet, vuxenundervisningen och RCN (Resurscenter för nyanlända). 

– Upplägget för de båda seminarieserierna med deltagare från olika skolor och verksamheter och en forskare från Södertörns högskola i respektive grupp är mycket givande och produktivt, säger Kerstin Danckwardt-Lillieström, kommunens forskningsmiljökoordinator för ULF-arbetet och de båda seminarieserierna.

Språkutveckling valdes som tema för båda seminarierna eftersom det var prioriterat i alla nämnders verksamhetsplaner och identifierats som ett utvecklingsområde.

–  Jag tycker att det är viktigt att kommunen gör denna satsning eftersom stärkt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kommer höja kvaliteten i våra utbildningar och det kommer även göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare, säger Anette Hamerslag, samordnare för ULF-avtal och kontaktperson för högskola och universitet i Huddinge kommun. Lika viktigt är det att vi på detta sätt bidrar till praktiknära forskning relevant för våra utbildningar.

Ett övergripande mål för ULF-arbetet är att ta fram långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan högskola/universitet och förskola/skola. Under seminarierna i Huddinge undersöker deltagarna hur forskning kan utgå ifrån och knytas ihop med det praktiska arbetet i förskola och skola. 

–  Denna form för forskningssamverkan har stor potential, och man märker att det finns ett stort intresse av att diskutera forskning och relatera den till den egna verksamheten på olika sätt, säger Jenny Magnusson, docent i svenska vid institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola och högskolans forskningsmiljökoordinator i seminariet för lärare i gymnasiet och vuxenundervisningen som pågått i lite drygt ett år.

Gruppen har drygt tio deltagare från både gymnasier och olika utbildningar för elever som inte har svenska som modersmål på olika nivåer. 

–  Det är svårt att hitta teman och arbetsformer som passar alla, och därför har det nu blivit en viss uppdelning i mindre grupper utifrån olika intressen. Samtidigt finns ett värde i att hålla ihop gruppen säger Jenny Magnusson.

Hon tycker att det mest värdefulla med ULF-samarbetet är möjligheten att knyta högskolan närmare skolverksamheten, och att möjliggöra forskning som blir relevant för lärare och skola.

Kerstin Danckwardt-Lillieström, håller med:

–   Seminariearbetet har bidragit till att synliggöra vikten av den praktikutvecklande forskningen inte bara på skolorna utan även i kommunen.

Hon berättar att seminarierna gör att deltagarna fungerar både som ”katalysatorer” och ”ventiler” gällande den praktikutvecklande forskningen. 

–   Som katalysatorer sprider deltagarna  information och kunskap från seminarierna till sina skolor, förskolor och verksamheter och som ventiler tar de med sig frågor kring utmaningar i undervisningen som kan bidra till utveckling av seminarieserierna.

Boel De Geer, docent i svenska vid institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola och högskolans forskningsmiljökoordinator i seminariet för förskola och grundskola är mycket imponerad av deltagarna:

– Mitt intryck är att det finns en mycket hög kompetens och ett synnerligen starkt engagemang hos alla deltagare i gruppen, säger hon.
Anna Forslund, som är förskollärare på Visättravallens förskola i Flemingsberg och med i forskningsseminariet för förskola och grundskola, är glad att hon tackade ja till att vara med i ULF. 

–  I mitt dagliga arbete som förskollärare försöker jag ständigt reflektera och analysera för att hitta metoder som gynnar barnens språkutveckling – och med det också deras självkänsla. Självklart står man inte med alla svar på hur det ska ske på bästa sätt och jag ser ULF-arbetet som en jättebra chans för oss att hitta forskningsfrågor eller utvecklingsområden som i sin tur utvecklar språkutbildningen på våra förskolor och skolor, säger hon.

ULF-arbetet har redan nu lett till att hon har prövat nya metoder i barngruppen, utifrån litteratur hon läst i samband med seminariearbetet. 

Via ULF har hon fått många nya insikter, säger hon. Ett exempel är hur svårt det är att ta fram forskningsfrågor som sträcker sig över både förskola och skola. 

–  Jag har också lärt mig vad som är forskning och vad som är utvecklingsfrågor, samt vilka metoder kan vi använda för att få tag i svaren. Det var svårare än jag trodde. Men spännande!

Hanna Modigh

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

ULF i Huddinge: Satsning på forskningsseminarier på temat språkutveckling

2021-01-26

Språkutveckling är ett uttalat utvecklingsområde inom skolområdet i Huddinge kommun. Därför valde man att ha detta som tema i de forskningsseminarier som startats inom ramen för ULF. Samarbetspartner är Södertörns högskola. 

– Mitt intryck är att det finns en mycket hög kompetens och ett synnerligen starkt engagemang hos alla deltagare i gruppen, säger Anna Forslund, som är förskollärare på Visättravallens förskola i Flemingsberg och med i forskningsseminariet för förskola och grundskola.

Huddinge kommun skrev ULF-avtal med Södertörns högskola sommaren 2018 och valde att satsa  bland annat på forskningsseminarier där lärare och förskollärare i kommunen träffar och diskuterar med forskare från Södertörns högskola. 

– Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom ULF-arbetet får vi möjlighet att utveckla båda delarna, både lokalt och i praktiken här i Huddinge, säger Helena Näslund, tillförordnad utbildningsdirektör på kommunens barn- och utbildningsförvaltning.

– ULF-arbetet syftar ju till stor del till att bygga strukturer för det fortsatta arbetet och att identifiera några frågeställningar som vi vill utreda vidare tillsammans med Södertörns högskola. Det känns gott att vi krokar arm genom hela utbildningssystemet för att utveckla den vetenskapliga grunden och vår beprövade erfarenhet.

Kommunen har valt att dela upp arbetet i två forskningsseminarieserier, en för lärare och förskollärare i förskola och grundskola och en för lärare i gymnasiet, vuxenundervisningen och RCN (Resurscenter för nyanlända). 

– Upplägget för de båda seminarieserierna med deltagare från olika skolor och verksamheter och en forskare från Södertörns högskola i respektive grupp är mycket givande och produktivt, säger Kerstin Danckwardt-Lillieström, kommunens forskningsmiljökoordinator för ULF-arbetet och de båda seminarieserierna.

Språkutveckling valdes som tema för båda seminarierna eftersom det var prioriterat i alla nämnders verksamhetsplaner och identifierats som ett utvecklingsområde.

–  Jag tycker att det är viktigt att kommunen gör denna satsning eftersom stärkt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kommer höja kvaliteten i våra utbildningar och det kommer även göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare, säger Anette Hamerslag, samordnare för ULF-avtal och kontaktperson för högskola och universitet i Huddinge kommun. Lika viktigt är det att vi på detta sätt bidrar till praktiknära forskning relevant för våra utbildningar.

Ett övergripande mål för ULF-arbetet är att ta fram långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan högskola/universitet och förskola/skola. Under seminarierna i Huddinge undersöker deltagarna hur forskning kan utgå ifrån och knytas ihop med det praktiska arbetet i förskola och skola. 

–  Denna form för forskningssamverkan har stor potential, och man märker att det finns ett stort intresse av att diskutera forskning och relatera den till den egna verksamheten på olika sätt, säger Jenny Magnusson, docent i svenska vid institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola och högskolans forskningsmiljökoordinator i seminariet för lärare i gymnasiet och vuxenundervisningen som pågått i lite drygt ett år.

Gruppen har drygt tio deltagare från både gymnasier och olika utbildningar för elever som inte har svenska som modersmål på olika nivåer. 

–  Det är svårt att hitta teman och arbetsformer som passar alla, och därför har det nu blivit en viss uppdelning i mindre grupper utifrån olika intressen. Samtidigt finns ett värde i att hålla ihop gruppen säger Jenny Magnusson.

Hon tycker att det mest värdefulla med ULF-samarbetet är möjligheten att knyta högskolan närmare skolverksamheten, och att möjliggöra forskning som blir relevant för lärare och skola.

Kerstin Danckwardt-Lillieström, håller med:

–   Seminariearbetet har bidragit till att synliggöra vikten av den praktikutvecklande forskningen inte bara på skolorna utan även i kommunen.

Hon berättar att seminarierna gör att deltagarna fungerar både som ”katalysatorer” och ”ventiler” gällande den praktikutvecklande forskningen. 

–   Som katalysatorer sprider deltagarna  information och kunskap från seminarierna till sina skolor, förskolor och verksamheter och som ventiler tar de med sig frågor kring utmaningar i undervisningen som kan bidra till utveckling av seminarieserierna.

Boel De Geer, docent i svenska vid institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola och högskolans forskningsmiljökoordinator i seminariet för förskola och grundskola är mycket imponerad av deltagarna:

– Mitt intryck är att det finns en mycket hög kompetens och ett synnerligen starkt engagemang hos alla deltagare i gruppen, säger hon.
Anna Forslund, som är förskollärare på Visättravallens förskola i Flemingsberg och med i forskningsseminariet för förskola och grundskola, är glad att hon tackade ja till att vara med i ULF. 

–  I mitt dagliga arbete som förskollärare försöker jag ständigt reflektera och analysera för att hitta metoder som gynnar barnens språkutveckling – och med det också deras självkänsla. Självklart står man inte med alla svar på hur det ska ske på bästa sätt och jag ser ULF-arbetet som en jättebra chans för oss att hitta forskningsfrågor eller utvecklingsområden som i sin tur utvecklar språkutbildningen på våra förskolor och skolor, säger hon.

ULF-arbetet har redan nu lett till att hon har prövat nya metoder i barngruppen, utifrån litteratur hon läst i samband med seminariearbetet. 

Via ULF har hon fått många nya insikter, säger hon. Ett exempel är hur svårt det är att ta fram forskningsfrågor som sträcker sig över både förskola och skola. 

–  Jag har också lärt mig vad som är forskning och vad som är utvecklingsfrågor, samt vilka metoder kan vi använda för att få tag i svaren. Det var svårare än jag trodde. Men spännande!

Hanna Modigh

Senast uppdaterad: 2023-12-19