Forskningspolitiska propositionen föreslår att försöksverksamheten ULF permanentas

2020-12-17

Idag presenterades regeringens forsknings- och innovationsproposition 2021-2024. Här föreslås att försöksverksamheten ULF permanentas, med ökade och öronmärkta anslag till praktiknära forskning. Detta skulle innebära att befintliga samverkansavtal mellan lärosäten och skolhuvudmän kan bli stabila och långsiktiga, och att fler huvudmän kan teckna ULF-avtal.

– Fri forskning stärks och värnas i hela landet meddelade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, med näringsminister Ibrahim Baylan.

Idag den 17 december presenterade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och näringsminister Ibrahim Baylan innehållet i regeringens forsknings- och innovationsproposition som anger inriktningen för Sveriges forskningspolitik de kommande fyra åren. Resurserna ökar kraftigt redan nästa år för att möta stora samhällsutmaningar och värna den fria forskningen.

Inom det prioriterade området Kompetensförsörjning och arbetsliv ryms satsningar på skolans vetenskapliga grund, där relevant och praktiknära skolforskning framhålls som avgörande. En förutsättning för densamma och för andra viktiga synergier mellan teori och praktik, är en hållbar samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän. Därför föreslås en permanentning av försöksverksamheten ULF.

Utdrag från sid 112 i propositionen:
”Regeringen bedömer att satsningen har mött förväntningarna och har stora möjligheter att utvecklas varför den bör fortsätta samt tillföras ytterligare medel. Det innebär att fler skolhuvudmän kommer att kunna delta och att samarbetsavtalen mellan lärosäten och skolhuvudmän kan bli mer stabila och långsiktiga. I budgetpropositionen för 2021 föreslår och beräknar regeringen en ökning av universitets och högskolors anslag till forskning och utbildning på forskarnivå med 1 270 miljoner kronor 2021, 913 miljoner kronor 2022, 943 miljoner kronor 2023 och 953 miljoner kronor 2024. Inom ramen för denna ökning avsätts 10 miljoner kronor 2021, 10 miljoner kronor 2022, 20 miljoner kronor 2023 och 20 miljoner kronor 2024 för praktiknära forskning.”  

– Det här var ett roligt och välkommet besked! Vi har mött ett stort engagemang och intresse bland huvudmännen och skolans professioner för fördjupad samverkan med akademin, och det gläder oss att vi får möjlighet att utvidga arbetet. Nu involveras lärare och förskollärare i den egna kunskapsproduktionen och vi tar stora steg mot en skola på vetenskaplig grund! säger Maria Jarl, medlem i den nationella samordningsgruppen för ULF och rektorsråd i lärarutbildningsfrågor vid Göteborgs universitet.

Propositionen beslutas i april 2021.


Regeringens proposition 2020/21:60
Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige


Mer om propositionen på regeringens webbplats
 

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Forskningspolitiska propositionen föreslår att försöksverksamheten ULF permanentas

2020-12-17

Idag presenterades regeringens forsknings- och innovationsproposition 2021-2024. Här föreslås att försöksverksamheten ULF permanentas, med ökade och öronmärkta anslag till praktiknära forskning. Detta skulle innebära att befintliga samverkansavtal mellan lärosäten och skolhuvudmän kan bli stabila och långsiktiga, och att fler huvudmän kan teckna ULF-avtal.

– Fri forskning stärks och värnas i hela landet meddelade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, med näringsminister Ibrahim Baylan.

Idag den 17 december presenterade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och näringsminister Ibrahim Baylan innehållet i regeringens forsknings- och innovationsproposition som anger inriktningen för Sveriges forskningspolitik de kommande fyra åren. Resurserna ökar kraftigt redan nästa år för att möta stora samhällsutmaningar och värna den fria forskningen.

Inom det prioriterade området Kompetensförsörjning och arbetsliv ryms satsningar på skolans vetenskapliga grund, där relevant och praktiknära skolforskning framhålls som avgörande. En förutsättning för densamma och för andra viktiga synergier mellan teori och praktik, är en hållbar samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän. Därför föreslås en permanentning av försöksverksamheten ULF.

Utdrag från sid 112 i propositionen:
”Regeringen bedömer att satsningen har mött förväntningarna och har stora möjligheter att utvecklas varför den bör fortsätta samt tillföras ytterligare medel. Det innebär att fler skolhuvudmän kommer att kunna delta och att samarbetsavtalen mellan lärosäten och skolhuvudmän kan bli mer stabila och långsiktiga. I budgetpropositionen för 2021 föreslår och beräknar regeringen en ökning av universitets och högskolors anslag till forskning och utbildning på forskarnivå med 1 270 miljoner kronor 2021, 913 miljoner kronor 2022, 943 miljoner kronor 2023 och 953 miljoner kronor 2024. Inom ramen för denna ökning avsätts 10 miljoner kronor 2021, 10 miljoner kronor 2022, 20 miljoner kronor 2023 och 20 miljoner kronor 2024 för praktiknära forskning.”  

– Det här var ett roligt och välkommet besked! Vi har mött ett stort engagemang och intresse bland huvudmännen och skolans professioner för fördjupad samverkan med akademin, och det gläder oss att vi får möjlighet att utvidga arbetet. Nu involveras lärare och förskollärare i den egna kunskapsproduktionen och vi tar stora steg mot en skola på vetenskaplig grund! säger Maria Jarl, medlem i den nationella samordningsgruppen för ULF och rektorsråd i lärarutbildningsfrågor vid Göteborgs universitet.

Propositionen beslutas i april 2021.


Regeringens proposition 2020/21:60
Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige


Mer om propositionen på regeringens webbplats
 

Senast uppdaterad: 2023-11-27