Så kan ULF-avtal stärka lärarutbildningarna

2020-10-26

På UKÄ:s Lärarutbildningskonferens den 19 oktober bekskrevs i ett panelsamtal hur ULF-avtal kan stärka den vetenskapliga grunden i lärar- och förskollärarutbildningarna, bland annat genom kombinationstjänster och forskningsmiljöer hos skolhuvudmannen. Ta del av sessionen i efterhand!

Innehåll i korthet

Bakgrund - Elisabet Nihlfors, ständig sekreterare i ULF:s Nationella Samordningsgrupp
Det tredje rummet som mötesplats - Lars Olsson, Uppsala-noden
Forskningsmiljöer hos skolhuvudmannen - Stina Westerlund, Umeå-noden
Kombinationstjänster - Magdalena Taube, Göteborgs-noden
Det historiska perspektivet - Johan Samuelsson, Karlstad-noden

Samtalet är 27 min långt.