Nationell ULF Bazar 2021

2020-10-21

Den 6 maj 2021 genomförs för andra gången en nationell ULF Bazar, försöksverksamhetens forum för erfarenhetsutbyte och framåtblick. I fokus står den slutrapport som kommer att ligga till grund för ett permanent ULF-avtal, och som engagerar alla medverkande parter.

Den första Nationell ULF Bazar genomfördes den 7 maj 2020 och samlade ca 180 deltagare från 25 lärosäten, 4 regionala organisationer och över 50 huvudmän; Lärare, lektorer, skolledare och skolchefer tillsammans med professorer, dekaner, forskare och studenter.

Bakgrundsmaterial och dokumentation från ULF Bazar 7 maj 2020