Mittuniversitetet: Två projekt får ULF-medel för praktiknära forskning i skolan

2020-10-05

Forskningsprojekten Digitala läromedel i praktiken och Ledarskapspraktik i förskolan får forskningsmedel från Mittuniversitetets ULF-verksamhet på vardera 1 250 000kr.

I motiveringen beskrivs att dessa projekt kombinerar en mycket god förankring i verksamheten med en hög vetenskaplig kvalitet. Projekten kommer att bedrivas i samarbete med skolhuvudmän i regionen. Totalt inkom fem intressanta projektförslag från forskargrupper med deltagare från flera institutioner.

− Det ska bli spännande att följa de nu beviljade projekten, som båda kommer att bidra med ny kunskap inom den praktiknära skolforskningen, säger Håkan Wiklund, prorektor för forskning vid Mittuniversitetet.


Digitala läromedel i praktiken, Anna-Karin Westman, Helena Johansson, Nina Eliasson, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD) och Malin Norberg, Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

Ledarskapspraktik i förskolan och förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete, Catarina Arvidsson, Maria Styf och Sofia Eriksson Bergström, Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

Mer om Mittuniversitetets ULF-arbete