Den första nationella konferensen om samverkan kring praktiknära forskning

2020-05-21

Piteå kommun bjuder in till nationell forsknings- och utvecklingskonferens med temat: Hur går det till när skola och universitet samverkar kring praktiknära skolforskning? Konferensen "Kunskapsdialogen - Forskning och skolans utveckling i samverkan" går av stapeln den 1-2 november 2021 i Piteå.

Så har det äntligen blivit dags för lärare, forskare, rektorer, lärarutbildare och huvudmän inom skolväsendet och universitet att samlas till den första nationella konferensen för samverkande praktiknära forskning och utveckling i förskola och skola, Kunskapsdialogen - Forskning och skolans utveckling i samverkan.

Nationell mötesplats
Konferensens syfte är att vara en nationell mötesplats för skola, universitet och lärarutbildning. Idén till konferensen har uppstått i dialog mellan Piteå kommun, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet och är en del av försöksverksamheten ULF. Den bygger på behov och önskan om långsiktiga strukturer för att stärka dialogen om praktiknära forskning och utveckling, FoU, i förskola och skola mellan berörda parter.

Konferensen utgår från en symmetrisk och komplementär syn på FoU - den form av praktiknära skolforskning som förutsätter såväl lärares, rektorers och forskares aktiva deltagande i forskningsprocess och byggandet av infrastruktur för samverkan.

Kunskapsdialogens syfte är att tillsammans diskutera, problematisera, utbyta kunskaper och erfarenheter om praktiknära skolforskning. 

Återkommande konferens
Förhoppningen är att Kunskapsdialogen ska bli en återkommande konferens som olika skolhuvudmän turas om att ansvara för. Denna gång förläggs konferensen till Piteå med Piteå kommun som huvudansvarig arrangör i samverkan med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.

Vi uppmanar dig som önskar presentera forskning och/eller utvecklingsarbete vid konferensen att knyta din presentation till temat för den första Kunskapsdialogen.

Boka in datumet i din kalender redan nu:
1-2 november 2021 i Piteå


Se och ladda ner flyer.

Några datum att hålla i minnet:
Den 15 januari 2021 öppnas anmälan till konferensen.
Sista dag för att skicka in abstrakt/förslag på presentation 31 maj 2021
Sista dag för anmälan (lägre pris) 15 juni 2021
Sista dag för anmälan (högre pris) 1 oktober 2021

Hemsidan uppdateras löpande med programpunkter.