Sex projekt får ULF-medel för praktiknära forskning i skolan

2020-04-28

Göteborgsregionen:
Sex projekt har 27 april 2020 beviljats medel för genomförande av forskning inom ramen för försöksverksamheten ULF. Inriktningen på årets utlysning har varit likvärdighet och de beviljade projekten berör bland annat skolfrånvaro, språkstöd och didaktisk design.

Detta är den andra och sista utlysningen som Göteborgsregionen och Göteborgs universitet prövar inom försöksverksamheten ULF. Inom ULF-avtal ansöker skolhuvudmän och forskare gemensamt om att få forska tillsammans, så att det blir en forskning på lika villkor.

– Många har längtat efter denna typ av samarbeten och det har vi sett på antalet sökanden. Det har varit fantastiskt gensvar på de två utlysningar vi haft i Göteborgsregionen, vilket visar på ett en stor vilja och kraft hos såväl akademi som skolhuvudmän, säger Magdalena Taube, projektledare för ULF-avtal på Göteborgs universitet.

Inriktning på likvärdighet

En av utbildningssystemets stora utmaningar är att kombinera likvärdighet med hög kvalitet. Året utlysning var därför riktad mot praktiknära forskning som har frågor om förskolans och skolans likvärdighet i fokus.

– De beviljade projekten är exempel på att praktiknära forskning kan bidra till kunskaper som är viktiga för förskolans och skolans kompensatoriska arbete och för ökad likvärdighet. Likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget tillhör det riktigt stora utmaningarna för förskola och skola. Det handlar om system- och organisationsnivå, men i hög grad även undervisning, säger Mats Widigson, lektor och projektledare för ULF-avtal i Göteborgs stad.

Annika Wall

Dessa sex projekt får medel

Att utveckla flerspråkiga elevers ämneslitteracitet genom genre-pedagogisk undervisning

Charlotta Olvegård, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet,
Ryaskolan, Göteborg, Center för skolutveckling, Göteborgs stad

De osynliga: om problematisk skolfrånvaro och insatser i en lokal kontext

Ola Strandler, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
Partille kommun, Barn- och elevhälsan, Partille kommun

DigiFLEX: Didaktisk design i samverkan - rummets betydelse i ny skolverksamhet

Sylvana Hashemi, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
Kvibergsskolan, F-9, Center för skolutveckling, Göteborgs stad, Högskolan Väst

ELSA-modellen för samverkan kring strukturerat språkstöd i förskolan

Ann Nordberg, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Lilla Edets kommun, Förskola, Bildningsförvaltningen och Lerums kommun, Förskola, Sektor lärande

Med translanguaging (TL) som ramverk på Bergsjöskolan

Catarina Schmidt, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
Bergsjöskolan F-6, Grundskoleförvaltningen, Center för skolutveckling, Göteborg,
Utbildningsförvaltningen, Göteborg

Undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap

Jonna Larsson, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet
Långmosseskolan, Angered; Grundskoleförvaltningen, Göteborg stad. Förskolor Salviagatan 2 och Kanelgatan 38, Angered; Förskoleförvaltningen, Göteborg stad


Pedagog Göteborg: Skolor och förskolor i Göteborg får forskningspengar för att öka likvärdighet