13 forskningsskisser vidare i andra utlysningen på Göteborgs universitet

2019-12-19

Nu har bedömningskommittén valt ut 13 forskningsskisser som går vidare till steg 2 i den andra utlysningen av ULF-medel inom Göteborgsregionen. Utlysning 2019 är riktad mot praktiknära forskning som har frågor om förskolans och skolans likvärdighet i fokus.

– Det är roligt att det är så stort intresse även i den andra utlysningen inom ULF. Den här gången fick vi in över 60 ansökningar. Nu har vi valt ut de 13 projekt som har störst potential att uppnå målen, säger Camilla Björklund, professor i pedagogik och ordförande i bedömningskommittén.

Detta är den andra och sista utlysningen inom Göteborgsregionen inom försöksverksamheten ULF. Försöksverksamheten pågår fram till slutet av 2021 och erfarenheterna från våra utlysningar kommer att sedan att utvärderas, tillsammans med de andra lärosätenas aktiviteter inom ULF. 

– Förhoppningen är en ökad forskningsfinansiering genom ett framtida nationellt ULF avtal, säger Magdalena Taube, projektledare för ULF-avtal på Göteborgs universitet.

Mer information finns på Göteborgs universitets webbsidor om ULF-avtalet.

Annika Wall