Ny utlysning av projektmedel för genomförande av ULF-projekt på Göteborgs universitet

2019-10-24

Den 24 oktober öppnade den andra utlysningen av forskningsmedel för genomförande av ULF-projekt. Utlysningen sker inom ramen för den överenskommelse om samverkan kring praktiknära skolforskning som Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen har ingått. Nytt är också att Göteborgs universitet tecknat avtal med tre fristående skolhuvudmän.

– Det är roligt att vi ännu en gång kan erbjuda Göteborgsregionens skolor möjlighet att formulera angelägna forskningsfrågor utifrån ett professionsperspektiv, som sedan tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet kan generera ny kunskap, säger Magdalena Taube, projektledare för ULF-avtal på Göteborgs universitet.  

Nytt kriterium 
Nytt för den andra utlysningen är att även kriteriet likvärdighet kommer att tas med i bedömningen av forskningsprojekten.

– Likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget tillhör de riktigt stora utmaningarna för förskola och skola. Det handlar om system- och organisationsnivå, men i hög grad även undervisning, säger Mats Widigson, lektor och projektledare för ULF i Göteborgs stad. 

Nya avtal med friskolor
Nytt är också att Göteborgs universitet tecknat avtal med tre fristående skolhuvudmän i Göteborgsregionen: KLARA Teoretiska gymnasium, Fridaskolorna AB, Kunskapsskolan i Sverige AB. 

– Vi vill utvidga vårt redan fungerande samarbete med kommunala skolhuvudmän till att också inkludera fristående. Fristående skolhuvudmän har en stor andel elever i både grund- och gymnasieskolan och därför är det viktigt att etablera strukturerade samarbeten även med dem, säger Maria Jarl, rektorsråd och nationell kontakt för ULF-avtal på Göteborgs universitet.  

Behörig att söka medel
I första ansökningsomgången Steg 1 lämnar den sökande in en forskningsidé eller forskningsskiss till Göteborgs universitet. Behörig att lämna in en forskningsskiss är:

  • tillsvidareanställd som lärare eller forskare vid Göteborgs universitet
  • tillsvidareanställd som lärare/förskollärare i Göteborgsregionen
  • tillsvidareanställd som rektor/förvaltningschef i Göteborgsregionen
  • din skolhuvudman ingått ULF-avtal

Mer information
Mer information om utlysningen – inklusive viktiga datum för inlämning och beslut i de två stegen – finns på Göteborgs universitets webbsidor om ULF-avtalet.

Annika Wall