Nominera till ULFs styr- och ledningsgrupper!

2024-02-05

Den 31 januari höll Ifous ett möte om hur nomineringar till ULF:s olika styr- och ledningsgrupper går till, samt om processen för att tillsätta ledamöter. Mötet vände sig till personer som representerar en skolhuvudman, och är intresserade av att på en ledningsnivå delta i ULF-arbetet. 

Under 2024 fortsätter arbetet med att ta ULF vidare från försöksverksamhet till permanent organisation. Den 1 januari 2025 ska fem nya noder, med varsin ledningsgrupp, vara igång och en nationell styrgrupp finnas på plats. På såväl nod- som nationell nivå ska hälften av ledamöterna representera skolhuvudmän och hälften lärosäten. 

Processen för att nominera och utse representanter för skolans huvudmän hanteras av de tre huvudmannaorganisationerna SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, genom den gemensamma organisationen Ifous. På så sätt kommer nomineringarna för samtliga skolhuvudmän, såväl kommunala som fristående, att samlas inom samma process. För lärosätenas del hanteras processen av SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund).  

Om du inte hade möjlighet att delta i mötet den 31 januari eller är intresserad av den fortsatta processen, är du varmt välkommen att höra av dig. Nomineringarna ska vara Ifous till handa senast 18 februari. Observera att den som nomineras inte behöver ha deltagit i ULF tidigare.

På Ifous hemsida kan du ta del av den presentation som hölls på mötet

Vid frågor, kontakta:

Karin Hermansson, vd, Ifous
Emma Kreü, medlemsansvarig, Ifous

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Nominera till ULFs styr- och ledningsgrupper!

2024-02-05

Den 31 januari höll Ifous ett möte om hur nomineringar till ULF:s olika styr- och ledningsgrupper går till, samt om processen för att tillsätta ledamöter. Mötet vände sig till personer som representerar en skolhuvudman, och är intresserade av att på en ledningsnivå delta i ULF-arbetet. 

Under 2024 fortsätter arbetet med att ta ULF vidare från försöksverksamhet till permanent organisation. Den 1 januari 2025 ska fem nya noder, med varsin ledningsgrupp, vara igång och en nationell styrgrupp finnas på plats. På såväl nod- som nationell nivå ska hälften av ledamöterna representera skolhuvudmän och hälften lärosäten. 

Processen för att nominera och utse representanter för skolans huvudmän hanteras av de tre huvudmannaorganisationerna SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, genom den gemensamma organisationen Ifous. På så sätt kommer nomineringarna för samtliga skolhuvudmän, såväl kommunala som fristående, att samlas inom samma process. För lärosätenas del hanteras processen av SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund).  

Om du inte hade möjlighet att delta i mötet den 31 januari eller är intresserad av den fortsatta processen, är du varmt välkommen att höra av dig. Nomineringarna ska vara Ifous till handa senast 18 februari. Observera att den som nomineras inte behöver ha deltagit i ULF tidigare.

På Ifous hemsida kan du ta del av den presentation som hölls på mötet

Vid frågor, kontakta:

Karin Hermansson, vd, Ifous
Emma Kreü, medlemsansvarig, Ifous

Senast uppdaterad: 2023-12-19