Hallå där Yvonne Liljekvist…

2023-12-19

… professor i matematikens didaktik samt projektledare för Karlstads universitets ULF-arbete kring praktiknära skolforskning. Du har varit i Paris och deltagit på OECD-mötet Linking Evidence and Practice in Education för att prata om ULF:s verksamhet. Varför gjorde du det?

porträttbild Yvonne Liljekvist
Yvonne Liljekvist.
Foto: Andreas Reichenberg.

– Svensk skola ska vila på vetenskaplig grund, det står i skollagen, och det har skapat ett intresse i andra länder. De hade fått nys om vårt nationella ULF-arbete och var nyfikna på hur vi organiserar sammankopplingen av forskning och praktik. Med på mötet var deltagare från ledande utbildnings- och forskningsverksamheter från olika delar av världen.

Vilka områden togs upp?
– Vi började med att diskutera en taxonomi, det vill säga en klassificering, som OECD utvecklar för att vi ska kunna prata om olika undervisningsmetoder på ett systematiskt sätt och som också kan öppna upp för möjligheter till samarbete med varandra. Ramverket är under utveckling, samråd med experter, organisationer samt skolor kommer att ske under våren. Det diskuterades också hur man kan engagera verksamma lärare och skolledare i forskningen. Jag berättade om ULF:s arbete med att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Hur gick diskussionerna?
– Förutsättningarna för att koppla samman forskning och praktik ser väldigt olika ut mellan länderna. Vi har olika skolsystem och behoven är olika. Det måste man ta hänsyn till när man pratar om möjligheterna att sprida forskning och att forska tillsammans med verksamma inom skolan. Men det var ett mycket positivt möte där vi fokuserade på gemensamma utmaningar, att lära av varandras erfarenheter och att bygga något tillsammans globalt.

Hur går ni vidare?
– Mötet arrangerades av OECD:s projekt Strengthening the Impact of Education Research och Schools+ Network och de kommer även fortsättningsvis bjuda in deltagare för att behandla gemensamma utmaningar. ULF har fått en inbjudan att fortsatt delta och det känns fantastiskt roligt.

Läs mer om OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) på regeringens webbplats.

Maria Nilsson

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Hallå där Yvonne Liljekvist…

2023-12-19

… professor i matematikens didaktik samt projektledare för Karlstads universitets ULF-arbete kring praktiknära skolforskning. Du har varit i Paris och deltagit på OECD-mötet Linking Evidence and Practice in Education för att prata om ULF:s verksamhet. Varför gjorde du det?

porträttbild Yvonne Liljekvist
Yvonne Liljekvist.
Foto: Andreas Reichenberg.

– Svensk skola ska vila på vetenskaplig grund, det står i skollagen, och det har skapat ett intresse i andra länder. De hade fått nys om vårt nationella ULF-arbete och var nyfikna på hur vi organiserar sammankopplingen av forskning och praktik. Med på mötet var deltagare från ledande utbildnings- och forskningsverksamheter från olika delar av världen.

Vilka områden togs upp?
– Vi började med att diskutera en taxonomi, det vill säga en klassificering, som OECD utvecklar för att vi ska kunna prata om olika undervisningsmetoder på ett systematiskt sätt och som också kan öppna upp för möjligheter till samarbete med varandra. Ramverket är under utveckling, samråd med experter, organisationer samt skolor kommer att ske under våren. Det diskuterades också hur man kan engagera verksamma lärare och skolledare i forskningen. Jag berättade om ULF:s arbete med att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Hur gick diskussionerna?
– Förutsättningarna för att koppla samman forskning och praktik ser väldigt olika ut mellan länderna. Vi har olika skolsystem och behoven är olika. Det måste man ta hänsyn till när man pratar om möjligheterna att sprida forskning och att forska tillsammans med verksamma inom skolan. Men det var ett mycket positivt möte där vi fokuserade på gemensamma utmaningar, att lära av varandras erfarenheter och att bygga något tillsammans globalt.

Hur går ni vidare?
– Mötet arrangerades av OECD:s projekt Strengthening the Impact of Education Research och Schools+ Network och de kommer även fortsättningsvis bjuda in deltagare för att behandla gemensamma utmaningar. ULF har fått en inbjudan att fortsatt delta och det känns fantastiskt roligt.

Läs mer om OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) på regeringens webbplats.

Maria Nilsson

Senast uppdaterad: 2023-12-19