Nominera till ULF:s styr- och ledningsgrupper

2023-12-18

Efter nyåret startar nomineringsarbetet till ULFs nationella styrgrupp, som när den är tillsatt utser nodernas ledningsgrupper. Processen för att nominera och utse representanter hanteras för skolans huvudmän av SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, genom Ifous, och för lärosätena av SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund). 

Efter nyåret startar nomineringsarbetet till ULFs nationella styrgrupp, som när den är tillsatt utser nodernas ledningsgrupper. Förhoppningen är att detta ska vara klar så att grupperna kan börja arbeta interimistiskt från 1 juli 2024. 

Det nationella ULF-avtalet reglerar endast sammansättningen av ledningsgrupperna på nationell och nodnivå. På såväl nodnivå som på nationell nivå ska hälften av ledamöterna representera skolhuvudmän och hälften lärosäten. Utformningen av de lokala/regionala grupperingarna avgörs lokalt.

Processen för att nominera och utse representanter för skolans huvudmän hanteras av de tre huvudmannaorganisationerna SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, genom den gemensamma organisationen Ifous. På så sätt kommer nomineringarna för samtliga skolhuvudmän, såväl kommunala som fristående, att samlas inom samma process.

Processen inleds med ett öppet digitalt möte för skolhuvudmän den 31 januari. För mer information om detta, läs mer på Ifous webb.

För att nominera och utse ledamöter för lärosätena hanteras processen av SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund). SUHF kommer att vända sig direkt till rektor vid varje lärosäte med anmodan att nominera personer till den nationella styrgruppen för ULF.

Mer information kommer att läggas ut på ulfavtal.se och på ifous.se.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Nominera till ULF:s styr- och ledningsgrupper

2023-12-18

Efter nyåret startar nomineringsarbetet till ULFs nationella styrgrupp, som när den är tillsatt utser nodernas ledningsgrupper. Processen för att nominera och utse representanter hanteras för skolans huvudmän av SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, genom Ifous, och för lärosätena av SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund). 

Efter nyåret startar nomineringsarbetet till ULFs nationella styrgrupp, som när den är tillsatt utser nodernas ledningsgrupper. Förhoppningen är att detta ska vara klar så att grupperna kan börja arbeta interimistiskt från 1 juli 2024. 

Det nationella ULF-avtalet reglerar endast sammansättningen av ledningsgrupperna på nationell och nodnivå. På såväl nodnivå som på nationell nivå ska hälften av ledamöterna representera skolhuvudmän och hälften lärosäten. Utformningen av de lokala/regionala grupperingarna avgörs lokalt.

Processen för att nominera och utse representanter för skolans huvudmän hanteras av de tre huvudmannaorganisationerna SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, genom den gemensamma organisationen Ifous. På så sätt kommer nomineringarna för samtliga skolhuvudmän, såväl kommunala som fristående, att samlas inom samma process.

Processen inleds med ett öppet digitalt möte för skolhuvudmän den 31 januari. För mer information om detta, läs mer på Ifous webb.

För att nominera och utse ledamöter för lärosätena hanteras processen av SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund). SUHF kommer att vända sig direkt till rektor vid varje lärosäte med anmodan att nominera personer till den nationella styrgruppen för ULF.

Mer information kommer att läggas ut på ulfavtal.se och på ifous.se.

Senast uppdaterad: 2023-12-19