Röster om praktiknära samverkansforskning

2023-12-12

Samverkansforskning är en del i en demokratirörelse, att lärare ska får vara aktörer i den kunskapsutveckling som rör deras egen profession. Utmaningar är att lärare ska skapa tid för att delta i praktiknära forskning. Och hur når vi lärarna, eleverna och skolorna?

Hör vad forskare vid Göteborgs universitet säger om de fördelar och utmaningar de ser med praktiknära samverkansforskning.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Röster om praktiknära samverkansforskning

2023-12-12

Samverkansforskning är en del i en demokratirörelse, att lärare ska får vara aktörer i den kunskapsutveckling som rör deras egen profession. Utmaningar är att lärare ska skapa tid för att delta i praktiknära forskning. Och hur når vi lärarna, eleverna och skolorna?

Hör vad forskare vid Göteborgs universitet säger om de fördelar och utmaningar de ser med praktiknära samverkansforskning.

Senast uppdaterad: 2023-12-19